Zeznania 244 w sprawie morderstwa Narges Achikzei

caret-down caret-up caret-left caret-right
Funkcjonariusz
Ralph Geissen skontaktował się z Inspektoratem Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa za pośrednictwem Twittera, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z jego wpisów wnioskuję, że ma skargi na funkcjonariuszy policji i prokuratury. Twierdzi, że urzędnicy ci działali w sposób korupcyjny.

Inspektorat nadzoruje wykonywanie obowiązków przez policję, takich jak jakość dochodzeń. Ewentualne zachowania przestępcze poszczególnych funkcjonariuszy policji powinny być badane przez Państwowy Wydział Dochodzeń Kryminalnych. Jeśli zdaniem Geissen tak się stanie, powinien on zgłosić to prokuratorowi generalnemu. Oznaki, które mogą wskazywać na problem strukturalny w dochodzeniu, mogą skłonić Inspektorat do wszczęcia dochodzenia. Inspektorat nie znalazł dowodów na istnienie problemów w sprawie zabójstwa w Zeist, które wskazywałyby na bardziej strukturalny problem w wykonywaniu obowiązków przez policję. W związku z tym Inspektorat nie widzi powodu do prowadzenia dochodzeń w odpowiedzi na swój raport.

Inspektorat nie monitoruje pracy członków prokuratury. Zgodnie z art. 122 ustawy o organizacji sądownictwa Prokurator Generalny przy Sądzie Najwyższym jest uprawniony do zbadania, czy prokuratura, wykonując swoje obowiązki, właściwie egzekwuje lub wdraża przepisy prawa.

Inspektorat uwzględni informacje przesłane przez Geissen w analizie ryzyka, która będzie stanowić podstawę rocznego programu prac.

Dalsza korespondencja w tej sprawie doprowadzi jedynie do powtarzania stanowisk. Nie uważam tego za przydatne. Z tego powodu Inspektorat nie będzie już odpowiadał na dalszą korespondencję lub inne prośby Geissen w tej sprawie. -Ewald Riks, główny inspektor Inspektoratu Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .