Oświadczenie o ochronie prywatności

PrajaNet.org szanuje prywatność osób odwiedzających tę stronę internetową i z najwyższą starannością przetwarza, zarządza i zabezpiecza dane osobowe.

Dane kontaktowe:
InvestigateHonorKilling (Izba Handlowa: 84573961)
https://prajanet.org/kontakt-2/
+31612823417

Ralph Geissen jest inspektorem ochrony danych PrajaNet.org. Można się z nim skontaktować pod adresem admin@prajanet.org.

Dane osobowe, które przetwarzamy

PrajaNet.org przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług i/lub sami przekazują nam te informacje. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

- Imię i nazwisko
- Adres e-mail

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Celem naszej strony internetowej i/lub serwisu nie jest zbieranie informacji o osobach odwiedzających stronę, które nie ukończyły 16 roku życia. Chyba, że posiadają zgodę rodziców lub opiekunów. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować, czy odwiedzający ma ukończone 16 lat. Dlatego zalecamy, aby rodzice byli zaangażowani w działania swoich dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli są Państwo przekonani, że zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej bez takiej zgody, prosimy o kontakt pod adresem admin@prajanet.org, a my usuniemy te informacje.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

PrajaNet.org przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

- Przetwarzanie Państwa płatności
- Wysyłania Ci naszego newslettera i/lub folderu reklamowego
- Dzwonienia lub wysyłania wiadomości e-mail, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług

Jak długo przechowujemy dane osobowe

PrajaNet.org będzie przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to absolutnie niezbędne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących (kategorii) danych osobowych: 2 lata.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

PrajaNet.org udostępnia dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do wypełnienia obowiązku prawnego.

Pliki cookie lub podobne techniki, których używamy

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na tej stronie internetowej.

Na tej stronie internetowej pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie. Są to na przykład reklamodawcy i/lub firmy zajmujące się mediami społecznościowymi. Poniżej przegląd:
- Cookie: Google Analytics Nazwa: _utma Funkcja: Analityczny plik cookie, który mierzy ruch na stronie internetowej.
Prajanet.org przestało używać plików cookie z Google Analytics w dniu 16/01/2022.

Przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania. Ponadto masz prawo do wycofania swojej ewentualnej zgody na przetwarzanie danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez PrajaNet.org oraz masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz poprosić nas o przesłanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat w pliku komputerowym do Ciebie lub innej organizacji wskazanej przez Ciebie. Na adres admin@prajanet.org możesz wysłać żądanie wglądu, poprawienia, usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych lub żądanie wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby upewnić się, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem. W kopii tej należy umieścić zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i czarny numer Służby Obywatelskiej. Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni.

Jak zabezpieczamy dane osobowe

PrajaNet.org poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieupoważnionym zmianom. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużycia, skontaktuj się z nami poprzez admin@prajanet.org.