Zeznań 68 z 225 w sprawie o zabójstwo Narges Achikzei

Urzędnik służby cywilnej
Główny prokurator Johan Bac nie widzi podstaw do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie faktów przez Krajowy Wydział Dochodzeń Karnych na podstawie wniosku Ralph G...

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , , .