Zeznanie 228 w sprawie zabójstwa Narges Achikzei

Funkcjonariusz
W lipcu 2006 roku rozpocząłem pracę jako szef okręgowego wydziału dochodzeniowo-śledczego w ówczesnym okręgu policyjnym Binnensticht, obejmującym gminę Zeist. Kiedy utworzono krajowe siły policyjne, okręg ten połączył się z okręgiem East Utrecht, a ja otrzymałem formalne stanowisko eksperta operacyjnego w okręgowym wydziale dochodzeniowo-śledczym tego nowego okręgu. (...) W tej pracy miałem w przeszłości pewne pośrednie kontakty z panem Ralphem Geissenem, wówczas mieszkającym w Zeist. Bardzo pośrednio byłem również zaangażowany w dochodzenie w sprawie śmierci przez spalenie kobiety w windzie mieszkania na Laan van Vollenhove w Zeist (Dochodzenie Gero). (...)

(... ) Od około 6 stycznia 2017 r. detektyw ten ponownie otrzymał e-maile od pana Geissena. Dowiedziałem się od tego detektywa, że w tych e-mailach pan Geissen nazywa mnie po imieniu i nazywa mnie "skorumpowanym szefem policji", odnosząc się do wspomnianego śledztwa Gero. (... ) W międzyczasie przeczytałem dwa e-maile od pana Geissena za pośrednictwem tego detektywa, a mianowicie e-mail z dnia 06.01.2017 r., W którym widziałem / przeczytałem, że pan Geissen nazywa mnie po imieniu i nazywa mnie skorumpowanym. Z powodu tego, co przeczytałem, a teraz usłyszałem za pośrednictwem, czuję, że mój honor i dobre imię zostały zaatakowane, a co najmniej znieważone przez pana Geissena. Celowo wysyła e-maile, w których twierdzi, że jestem skorumpowany jako funkcjonariusz policji, najwyraźniej w celu uzyskania rozgłosu. W ten sposób wyraźnie odnosi się do mnie jako urzędnika państwowego wykonującego zgodnie z prawem swoją służbę. Przekazałem e-maile, o których mowa, w celu dołączenia ich do niniejszego raportu. -szef policji w Zeist Johan de Boer (ps)

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .