Prokuratura odrzuca wszystkie wnioski R. Geissen i nie chce odpowiadać merytorycznie na wszystkie zarzuty

Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa Centralna Holandia

Adres pocztowy: P.O. Box 505, 3500 AM UtrechcieR. Geissen
Utrechcie

Podział              polityka i strategia
Numer(y) telefonu(y) 088-6991500
E-mail                    *
Data                    4 sierpnia 2017 r.
Załącznik(-i)               Brak
Przedmiot             Reakcja

Drogi panie, R. Geissen,

W odpowiedzi na 28 wiadomości e-mail, wysłanych do Prokuratury Rejonowej Midden-Nederland w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., poinformuję Państwa w następujący sposób.

Twoje wiadomości
Z twoich różnych wiadomości e-mail, złożyłem kilka próśb.
Po pierwsze, z pańskich doniesień wynika, że złożył pan skargę do Rady Prasowej w sprawie dziennikarza. Stwierdzają Państwo, że wynik procedury składania skarg w holenderskiej Radzie Prasowej może być bardzo negatywny dla policji (w szczególności policji w Zeist) i prokuratury. Twierdzi pan, że zabójstwo pani N. Achikzei nie było dziełem jednej osoby, ale że była grupa sprawców i zabójstw honorowych. Stwierdza pan, że prokuratura i policja zaprzeczają temu i chcą ukryć teorię honoru. Jesteś zdania, że policja i prokuratura powinny za to zapłacić. W związku z tym należy zwrócić się do Prokuratury Generalnej o wszczęcie dochodzenia przez Krajowy Departament Dochodzeń Karnych.

Ponadto zwracają się Państwo do prokuratury o pozwolenie na udostępnienie Państwu zdjęć z transmisji programu telewizyjnego w związku z zabójstwem pani Achikzei. Chcesz otrzymać te zdjęcia w celu uzupełnienia swojego pliku.

Strona 1 z 3

Zwracają się Państwo również do prokuratury o udzielenie dostępu do akt sprawy karnej, które zostały sporządzone w wyniku zabójstwa pani Achikzei. Twierdzisz, że jesteś stroną poszkodowaną w sprawie i oświadczasz, że prokuratura wcześniej odrzuciła wniosek o kontrolę w celu ukrycia tego, co powiedziałeś.

Wizualne obrazy programu telewizyjnego
W odniesieniu do Państwa prośby o udzielenie zgody na otrzymanie zdjęć z “Detekcji, o które wnioskowano”, zwracam uwagę, że takie zdjęcia nie mogą być udostępniane ze względu na różne aspekty prywatności. W związku z powyższym, nie udzielę zgody na udostępnienie zdjęć.

Dostęp do akt karnych
W dniu 25 stycznia 2016 r. złożył Pan pierwszy wniosek o dostęp do rejestru karnego sporządzonego z okazji śmierci pani Achikzei. Wniosek ten został odrzucony pismem z dnia 24 marca 2016 r., ponieważ ustawa o danych sądowych i proceduralnych oraz towarzyszące jej instrukcje nie przewidują żadnych podstaw umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych akt karnych. Obecne informacje nie zawierają żadnych argumentów, które dają mi powód do zmiany wcześniej przyjętego stanowiska w sprawie plaży.

Krajowa Komenda Policji
Wreszcie, zwracają się Państwo do prokuratury o wszczęcie krajowego dochodzenia karnego w sprawie działań (różnych osób) policji Zeist i prokuratury. Nie uzasadniają Państwo tego żądania w żaden sposób.

W odniesieniu do Pańskiego stwierdzenia, że Krajowy Departament Policji powinien przeprowadzić dochodzenie w sprawie działań policji i prokuratury, chciałbym przedstawić następującą uwagę. Wydaje mi się, że od listopada 2011 roku kilkakrotnie pisał pan do prokuratury, zwracając się o utworzenie Krajowej Służby Śledczej ds. Na pańskie listy zawsze odpowiadano pod względem treści. Pańskie komunikaty nie dają mi żadnych powodów do odejścia od wcześniej przyjętego stanowiska, które zostało Panu przekazane w pismach z dnia 5 listopada 2012 r., 28 lutego 2013 r. i 6 lutego 2014 r.

Strona 2 z 3

 

Być może niepotrzebnie zauważam, że powstrzymam się od wygłaszania jakichkolwiek oświadczeń na temat procedury składania skarg, którą państwo wszczęliście przed Radą Prasową.

Przyszła korespondencja
W piśmie z dnia 6 lutego 2014 r. (o numerze referencyjnym 300/104/11) poinformowano pana, że prokuratura zastrzega sobie prawo do zaprzestania udzielania odpowiedzi na pańską korespondencję lub wnioski, ponieważ w poprzednich latach zawsze uparcie starał się pan zwrócić uwagę na odmienny pogląd, jaki ma pan na temat zabójstwa pani Achikzei za pomocą różnych środków. Tylko od kwietnia 2017 r. wysłałeś 28 wiadomości e-mail do naszej prokuratury.

Częstotliwość, z jaką piszesz do mojej prokuratury, powoduje takie zakłócenie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej, że czuję się zmuszony do podjęcia bardziej rygorystycznych środków.

Chciałbym Państwa poinformować, że prokuratura będzie archiwizować przyszłe nieprzeczytane sprawozdania w celu utworzenia akt, jeżeli w jakikolwiek sposób odnoszą się one do zabójstwa pani Achikzei. Ponadto prokuratura nie będzie utrzymywać z Tobą kontaktu telefonicznego. Jeśli i tak zadzwonisz, połączenie zostanie natychmiast przerwane.

Z poważaniem,
Prokurator Generalny,
Pani H.E. Hoogendijk,
W razie braku tego,

Pan H.F. Mos
Prokuratura Generalna

Strona 3 z 3

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .