Zeznania 240 w sprawie morderstwa Narges Achikzei

Oficer
Po policyjnym śledztwie ustalono, że została zabita przez kobietę, która była o nią zazdrosna, ponieważ Narges wychodziła za mąż za mężczyznę, w którym również była zakochana. Podejrzana była widziana między innymi na nagraniu z kamery przemysłowej w momencie morderstwa.

Geissen twierdzi, że Narges Achikzei:
1. była w nim zakochana, a on w niej
2. miała z nim plany, a on z nią
3. (plany te nie mogły zostać zrealizowane ze względu na jej rodzinę - co samo w sobie jest logiczne z punktu widzenia utraty honoru)
4. została zmuszona do szybkiego poślubienia Afgańczyka (Haroena)
5. i tak odmówiła poślubienia Haroena na krótko przed datą ślubu
6. została zmuszona do wniesienia przeciwko niemu sprawy karnej
7. została zamordowana przez MDNDR021 (ale na prośbę Haroen, a więc, według niego, zabójstwo honorowe)

Nie widzę tu oszustw internetowych i korupcji, chyba że Geissen ma na myśli punkt 6.

Zgadzam się z Geissenem, że trzeba być bardzo krytycznym wobec Krajowego Centrum Ekspertyz ds. Przemocy Związanej z Honorem, zwłaszcza pod względem ich podejścia i analizy.

A jeśli widzę motyw honorowy lub ryzyko zabójstw honorowych, nie będę o tym milczeć. Jest to jednak kwestia uczciwego i obiektywnego dochodzenia z jasnymi kryteriami.

Nic nie wiem o skorumpowanych policjantach w Zeist. Ale oskarżanie kogoś (niesłusznie) o korupcję jest zniesławieniem i może skutkować utratą honoru. Utrata honoru jest bardzo wrażliwa, o czym Geissen wie, i ma poważne konsekwencje społeczne i emocjonalne. Dlatego też ten policjant nie przyjął tego na leżąco.

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .