Inspektorat Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa wykorzysta informacje przesłane przez R. Geissen do analizy ryzyka

Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię. Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.

Inspektorat Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa wykorzysta informacje przesłane przez R. Geissena do analizy ryzyka.

Komunikacja – IVENJ
di 26 Feb. 08:52
do Geissen

Drogi panie Geissen,

W dniu 31 stycznia ubiegłego roku Inspektorat Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa poinformował Państwa, że nie widzi powodu, aby badać Państwa raport dla policji, ponieważ inspektorat nie znalazł żadnych oznak, które mogłyby wskazywać na problem strukturalny w dochodzeniu. Wskazuje pan, że w pańskiej opinii rzeczywiście istnieje problem strukturalny.

Jak już Państwo zostali poinformowani, Inspekcja nie widzi obecnie żadnego powodu do wszczęcia dochodzenia. W Inspektoracie znajdują się jednak informacje przesłane przez Państwa w analizie ryzyka, która stanowi podstawę rocznego programu prac.

Dalsza korespondencja na ten temat doprowadzi jedynie do powtórzenia punktów widzenia. Nie sądzę, że to ma sens. W związku z tym Inspektorat nie będzie odpowiadał na dalszą korespondencję lub inne wnioski w tej sprawie.

Uprzejme pozdrowienia,

Pan E. Riks.
Główny Inspektor Inspektorat Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa


Komunikacja – IVENJ
Do 31 stycznia. 12:55

Drogi panie Geissen,

Skontaktowałeś się z Inspektoratem Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa za pośrednictwem Twittera, a następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z pańskich wiadomości wnioskuję, że ma pan skargi na funkcjonariuszy policji i prokuratury. Twierdzisz, że ci urzędnicy zachowywali się w sposób skorumpowany.

Inspektorat nadzoruje wykonanie zadań przez policję, takich jak jakość dochodzenia. Ewentualne przestępcze zachowania poszczególnych funkcjonariuszy policji powinny być badane przez Krajową Komendę Policji. Jeżeli tak jest w Pana opinii, może Pan to zgłosić prokuratorowi generalnemu. Sygnały, które mogą wskazywać na problem strukturalny w dochodzeniu, mogą prowadzić do wszczęcia dochodzenia przez inspektorat. Inspektorat nie stwierdził, że w twoim przypadku wystąpiły problemy, które wskazują na bardziej strukturalny problem w wykonywaniu zadań przez policję. Inspektorat nie widzi zatem powodu, by badać pańskie sprawozdanie.

Inspektorat nie nadzoruje funkcjonowania członków prokuratury. Zgodnie z art. 122 ustawy o organizacji sądowej Prokurator Generalny Sądu Najwyższego jest uprawniony do zbadania, czy prokuratura prawidłowo egzekwuje lub wdraża przepisy ustawowe przy wykonywaniu swoich obowiązków. Strona internetowa Prokuratury zawiera informacje o tym, gdzie można złożyć skargę (www.om.nl/contact/klachten).

Ufam, że przekazałem panu wystarczające informacje w tym zakresie.

Uprzejme pozdrowienia,

Pan E. Riks.
Dyrektor ds. nadzoru nad inspektoratem ds. sprawiedliwości i bezpieczeństwa

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .