Wyzwania w zwalczaniu przemocy motywowanej honorem:

caret-down caret-up caret-left caret-right

- Dostępność wiarygodnych danych:

Chociaż zabójstwa honorowe są szeroko omawiane, nie ma wiarygodnych danych na temat ich dokładnej liczby. Chociaż według organizacji pozarządowych liczba wybuchów przemocy związanej z honorem wzrasta, dostępnych jest niewiele informacji na temat jej zasięgu. Ponieważ przemoc związana z honorem jest nierzadko ukryta, a często wydaje się, że istnieje jakiś rodzaj spisku, aby utrzymać przestępstwa związane z honorem w ukryciu przed światem zewnętrznym. Oczywiste jest, że rzeczywista liczba incydentów związanych z honorem będzie znacznie wyższa niż ta oficjalnie zarejestrowana. Na przykład afgański Narges Achikzei, który został spalony żywcem, nie jest uwzględniony w oficjalnych danych jako ofiara zabójstwa honorowego, ponieważ holenderska policja postanowiła ukryć to zabójstwo honorowe.

- Brak zaufania do rządu:

W krajach, w których policja niechętnie zajmuje się przemocą związaną z honorem, kobiety nie widzą w policji możliwości pomocy w rozwiązaniu swoich problemów. Kiedy kobieta żyje w kraju, w którym ludzie nie mogą zaufać policji, że poważnie zajmie się zabójstwami honorowymi i innymi formami przemocy wobec kobiet, spada zaufanie do rządu w danej społeczności. Sytuacja ta pogarsza się w przypadku kobiet o niepewnym statusie pobytu w kraju europejskim, ponieważ istnieje przekonanie, że kontakt z policją będzie miał negatywne konsekwencje dla statusu pobytowego wszystkich zainteresowanych, co zmniejsza chęć zgłaszania się na policję.

- Brak wystarczającej wiedzy na temat przemocy związanej z honorem:

Policjanci i pracownicy sektora publicznego mogą nie mieć dobrego zrozumienia przemocy związanej z honorem i dlatego mogą nie być w stanie rozpoznać i rozwiązać jej w odpowiednim czasie. Policja może również błędnie interpretować naturę przestępstw honorowych i kategoryzować je jako przestępstwa związane z przemocą domową, nie rozumiejąc ideologicznych podstaw tego przestępstwa. Istnieje pilna potrzeba szkoleń w tej dziedzinie, aby policja i inne odpowiednie agencje mogły rozpoznawać przypadki przemocy związanej z honorem i odpowiednio na nie reagować.

- Istnienie barier kulturowych w zgłaszaniu przestępstw:

Kobiety mogą bać się zgłaszać na policję ze względu na swoje tło kulturowe i przekonanie, że ten rodzaj przemocy jest prywatną sprawą rodzinną, o której nie należy się dzielić ze światem zewnętrznym. Kobiety nie zawsze uważają się za ofiary, kiedy próbują złożyć doniesienie, ale często czują się winne, że to robią.

Co to jest zabójstwo honorowe?

Morderstwo dla honoru jest morderstwem w imię honoru. Jeśli brat morduje swoją siostrę, aby przywrócić honor rodziny, to jest to zabójstwo honorowe. Według aktywistów, najczęstszymi powodami morderstw dla honoru są:

Pytania dotyczące morderstw dla honoru

  • odmawia współpracy w zaaranżowanym małżeństwie.

  • chce zakończyć związek.

  • była ofiarą gwałtu lub napadu na tle seksualnym.

  • został oskarżony o stosunki seksualne poza małżeństwem.

Obrońcy praw człowieka uważają, że co roku dokonuje się 100 tys. zabójstw honorowych, z których większość nie jest zgłaszana władzom, a niektóre są nawet celowo ukrywane przez same władze, na przykład dlatego, że sprawcy są dobrymi przyjaciółmi lokalnych policjantów, urzędników lub polityków. Przemoc wobec dziewcząt i kobiet pozostaje poważnym problemem w Pakistan, Indie, Afganistan, Irak, Syria, Iran, Serbia i Turcja.

Posted in Dochodzenie, Zabójstw honorowych and tagged , , .