Wyzwania w zwalczaniu przemocy motywowanej honorem (część II):

- Zabójstwa w rejonach zacofanych:

W niektórych przypadkach ofiary przemocy honorowej są namawiane lub podstępnie zmuszane do powrotu do kraju pochodzenia, gdzie często jest mniejsze wsparcie dla ofiary albo nieskuteczna i skorumpowana policja, co pozwala sprawcy popełnić przestępstwo bez obawy przed zemstą.

- Milczenie:

Główną przeszkodą w prawnym ściganiu przemocy motywowanej honorem jest milczenie. Tendencja do milczenia sprawia, że niewiele osób zgłasza się na policję i do sądów. Czasami milczenie wokół przemocy motywowanej honorem jest powszechne w kulturze ofiary, co sprawia, że jest bardzo mało prawdopodobne, by ktokolwiek poza ofiarą wniósł oskarżenie.

- Zawodowi zabójcy:

W niektórych społecznościach istnieją agencje zajmujące się tropieniem młodych ludzi, którzy uciekli z domu, i sprowadzaniem ich z powrotem do domu. W takich społecznościach można też łatwo wynająć zawodowego zabójcę. Na przykład w Wielkiej Brytanii szacuje się, że 1 na 8 zabójstw honorowych jest dokonywane przez zawodowego zabójcę. Jeśli rodzina wynajmuje profesjonalnego zabójcę do zabicia członka rodziny, oznacza to, że ofiara jest w grupie wysokiego ryzyka.

- Nieletni zabójcy:

W miejscach, gdzie zabójstwa honorowe są karane jak inne morderstwa, rodziny zazwyczaj zmuszają młodszego członka rodziny do popełnienia morderstwa, ponieważ ci, którzy zabijają w młodszym wieku, otrzymują krótsze wyroki. Zbrodnia ta jest popełniana przeciwko dwóm stronom: osobie, która została zmuszona do zabójstwa, oraz samej ofierze.

- Brak wsparcia dla organizacji pozarządowych:

Organizacje pozarządowe (NGO), które specjalizują się w zwalczaniu przemocy motywowanej honorem, okaleczaniu żeńskich narządów płciowych i bronią praw kobiet, są jednym z najskuteczniejszych źródeł wiedzy i pomocy, zwłaszcza w przezwyciężaniu wrażliwości kulturowej i podnoszeniu świadomości na temat zabójstw honorowych. Jednak często borykają się one z brakami budżetowymi i ograniczonym personelem, przez co mogą mieć trudności ze świadczeniem swoich usług.

Co to jest zabójstwo honorowe?

Morderstwo dla honoru jest morderstwem w imię honoru. Jeśli brat morduje swoją siostrę, aby przywrócić honor rodziny, to jest to zabójstwo honorowe. Według aktywistów, najczęstszymi powodami morderstw dla honoru są:

Pytania dotyczące morderstw dla honoru

  • odmawia współpracy w zaaranżowanym małżeństwie.

  • chce zakończyć związek.

  • była ofiarą gwałtu lub napadu na tle seksualnym.

  • został oskarżony o stosunki seksualne poza małżeństwem.

Obrońcy praw człowieka uważają, że co roku dokonuje się 100 tys. zabójstw honorowych, z których większość nie jest zgłaszana władzom, a niektóre są nawet celowo ukrywane przez same władze, na przykład dlatego, że sprawcy są dobrymi przyjaciółmi lokalnych policjantów, urzędników lub polityków. Przemoc wobec dziewcząt i kobiet pozostaje poważnym problemem w Pakistan, Indie, Afganistan, Irak, Syria, Iran, Serbia i Turcja.

Posted in Innowacje, Whistleblower, Zabójstw honorowych and tagged .