Obrona R. Geissen w postępowaniu karnym przed prokuraturą w imieniu N. Achikzei, Z. Mehraban i P.H. Ruijzendaal

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.


Sąd w Utrechcie
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

Obiekt: OM/Geissen z dnia 19 kwietnia 2012 r., godz. 13:45.
Prokuratura: 16/440678-09

Drodzy sędziowie,

Niniejszym otrzymujesz moją odpowiedź na pozew w trzech egzemplarzach, jedną kopię dla sądu, jedną kopię dla prokuratury i jedną kopię dla zgłaszającego. Poinformowałem sędziego śledczego, że bardzo denerwuje mnie uznanie mnie za podejrzanego w sprawie, w której powiadamiający, w okresie poprzedzającym tę wątpliwą sprawę karną, został brutalnie zamordowany ze względu na ryzyko, że ta sprawa karna może prowadzić własne życie w mediach. Wykazano, że osoby znajdujące się w pobliżu powiadamiającego Narges umyślnie usiłowały przypiąć mi morderstwo (produkcja 1) oraz że prokuratura jak dotąd bardzo kłamie w swoich sprawozdaniach w mediach (produkcja 4).

Ponieważ w czasie zabójstwa przez telefon rozmawiałam z panią A. Balfoort z Utrecht Probation, aby omówić raport informacyjny w tej sprawie, wkrótce stało się jasne dla prokuratury, że nie miałam nic wspólnego z morderstwem i zostałam niesłusznie oskarżona. Załączam również e-mail, który wysłałem z klauzulą poufności do pani poseł Balfoort, aby mogła stworzyć jasny obraz zaistniałej sytuacji (załącznik 14).

Odwołuję się do art. 261 ust. 3 kodeksu karnego (zwanego dalej: WvSr). Nie ma mowy o zniesławieniu, zniesławieniu czy oszczerstwie, ponieważ moje publikacje nie są sprzeczne z prawdą. Wręcz przeciwnie, moje publikacje powinny być postrzegane jako uzasadniony środek ochrony przed postrzeganym zagrożeniem, w którym interes publiczny domagał się opłaty.

Prawidłowość mojego oskarżenia, że osoba składająca oskarżenie była zamieszana w oszustwo, została potwierdzona przez detektywa i inną ofiarę. Data urodzenia Narges Achikzei i Narges Mehraban jest taka sama (produkcja 12). Nie jest bezprawne łączenie Narges Achikzei z “Panią N. Mehraban”, ponieważ wiedziałem, że Narges Achikzei i Haroen Mehraban byli połączeni nieformalnym małżeństwem muzułmańskim i ponieważ Narges Achikzei przedstawił mi się jako Narges Mehraban (załącznik 13). Byłem w 100% pewien, że ujawniłem właściwe osoby jako oszustów, ponieważ dzień przed ich ujawnieniem na InternetOplichting.nl (produkcja 13) otrzymałem e-mail od prawnika Petera Ruijzendaala stwierdzający, że nie wolno mi umieszczać w Internecie nic negatywnego na temat jego klientów (produkcja 14).

Najprawdopodobniej oszuści wiedzieli, że nie minie dużo czasu, zanim odkryłem ich haniebne wzmianki w Internecie i pomogę ofiarom w rozwiązaniu tych oszustw. Co ciekawe, pseudonim oszusta (“Inge de Man”)

1 of 11

do którego moderator InternetOplichting.nl wysłał wiadomość z powiadomieniem jest najprawdopodobniej połączony z adresem e-mail narges999@gmail.com Narges Achikzei (production 15). Uważam za bardzo prawdopodobne, że Mehraban/Achikzei przekazał wiadomość z powiadomieniem do swojego prawnika Petera Ruijzendaala i że był on w stanie osiągnąć zysk i podjąć działania następcze w związku z groźbami już poczynionych w kontekście kampanii wymuszeń prawnych. Jest pewne, że Narges Achikzei został odwołany ze skutkiem natychmiastowym (produkcja 5) i że zgłosiłem to policji (produkcja 6).

Chciałbym zwrócić uwagę wielu izbie, że fragmenty dokumentów, które prokurator dodał do wezwania, zostały usunięte z jego własnej inicjatywy kilka tygodni przed otrzymaniem wezwania. Nie dlatego, że wątpiłem w poprawność mojego oskarżenia, ale dlatego, że nie miałem ochoty jęczeć z tymi kryminalistami w tym czasie (załącznik 8).

Żenujące jest dla mnie to, że Ruijzendaal, który pracuje dla RBB Advocaten w Zeist, dołączył do siebie jako autoryzowany prawnik w imieniu S. Achikzei i Z. Mehraban jako strona poszkodowana w tej sprawie karnej, ponieważ moim zdaniem prowokował, stymulował, ułatwiał, lubił, korzystał i nękał mnie w związku ze zwolnieniem Nargesa Achikzei i późniejszymi procesami sądowymi (załącznik 5). Dla mnie nie było możliwości uniknięcia konfliktu lub uniknięcia go. Oszuści żądali przez komornika zapłaty kary nałożonej przez wprowadzających w błąd sędziów, ponieważ fałszywie twierdzili, że nie są oszustami i w związku z tym pojawi się kwestia czynu niedozwolonego z mojej strony.

Jako dobry obywatel zignorowałem wyroki źle poprowadzonych sędziów cywilnych (“shit in, shit out!”) i uporczywie wzywałem policję/sądownictwo, sąd i komornika sądowego do poznania prawdy, wezwałem do mediacji i ostrzegłem, że konflikt zaostrzy się, jeśli nie podejmie się interwencji na czas. Widziałam wstyd zastępczy Nargesa Achikzei i wiedziałam, że jako posłuszna Afganka zrobiła to, co kazał jej zrobić jej mąż i/lub jego prawnik. To samo dotyczy Sahara Achikzei. Jej zachowanie jest kontrolowane przez Haroen Mehraban i jego prawnika Petera Ruijzendaala, a wszystko, co robiła i robiła, powinno być stawiane w świetle zapobiegania utracie twarzy tych panów i pobierania (lub pobierania) nałożonych kar pieniężnych (załącznik 9). Po otrzymaniu wyroku Sądu Okręgowego w Utrechcie i mojego sprawozdania, komornik sądowy JWGD podjął decyzję o zakończeniu działań windykacyjnych w imieniu Achikzei/Mehraban (załącznik 10).

Oczywiste jest, że nie ma mowy o zniesławieniu, że moje oskarżenia były stawiane z myślą o interesie ogólnym i że wszystkie moje działania miały na celu znalezienie ostatecznego rozwiązania. Byłem zdeterminowany, aby uniemożliwić tej grupie sprawców zrobienie większej liczby ofiar.

2 z 11

W odróżnieniu od wszystkich innych ofiar, które używały pseudonimów, zgrabnie przedstawiłem swoje oskarżenia pod własnym nazwiskiem (“Ralph” lub “Geissen”). Wszystkie zainteresowane strony są “wystawione na działanie promieni słonecznych” zgodnie z zasadą równości. Jestem dumny z faktu, że w Holandii mogę legalnie pobierać odciski palców od przestępców na pigułce cyfrowej po przedstawieniu sprawozdania policji i nie ma mowy o fałszywym sprawozdaniu. Zgodnie z wytycznymi sądowymi mógłbym przejść do porządku dziennego, a prokuratura nie miałaby nawet możliwości kontynuowania postępowania karnego w pierwszej kolejności (załącznik 11).

Proszę zwrócić uwagę, że w raporcie z dochodzenia Ministerstwa Sprawiedliwości “Twoja firma lub twoje życie. Natura i podejście do wymuszeń w biznesie” zaleca się wyraźnie, aby (1) zgłaszać się na policję, (2) nie płacić wymuszaczom niczego i (3) zwracać uwagę na wymuszaczy. Jako dobry obywatel bardzo uważnie przysłuchiwałem się radom zawartym w sprawozdaniu z badań. Według ekspertów, krzyki pomagają prokuraturze. Uważam za niedopuszczalne, że powinienem być ścigany przez prokuraturę za zwrócenie uwagi na te sprawy, ponieważ można wykazać, że poszedłem za radą prokuratury (produkcja 19).

Na podstawie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz CSR czułem się zobowiązany do doprowadzenia kampanii wymuszeń prawnych do pomyślnego zakończenia, na lewo lub na prawo, z udziałem lub bez udziału prokuratury. Według detektywa TGO, starałem się uwolnić Nargesa Achikzei. Ponieważ byłem nie tylko pracodawcą Narges Achikzei, ale również opiekunem stażu dla jej siostry, moje wysiłki były bardzo wysokie i – z perspektywy czasu – marnowałem zbyt wiele czasu na te sprawy. Wiedziałem, że nasz pracownik Narges Achikzei był ofiarą przymusowego małżeństwa i widziałem od niej, że nie zgadzała się z czynami przestępczymi, które musiała wykonać od swojego męża i jego prawnika. Wysłałem więc sporo e-maili z rozwiązaniami do Achikzei, Mehraban, Ruijzendaal i Bureau Binnensticht. W rzeczywistości zwróciłam się do wszystkich, którzy mogliby odegrać jakąkolwiek rolę w doprowadzeniu konfliktu do pomyślnego zakończenia i zapobieżeniu eskalacji.

Prokuratura może twierdzić, że byłem winny “prześladowania przez pocztę elektroniczną”, ale ten artykuł prawa nie znajduje się w kodeksie karnym i, częściowo ze względu na szczególne okoliczności, nigdy nie było mowy o prześladowaniu, które mogłoby być ścigane na mocy prawa karnego. Ofiara “prześladowania przez e-mail” nie jest już wśród żywych i nie będzie mogła zeznawać przeciwko mnie. Nie może powiedzieć sądowi, że postąpiła źle, ponieważ została brutalnie zamordowana na kilka dni przed spotkaniem z sędzią śledczym. Nie może przeprosić mnie i wielu innych za swoje złe zachowanie lub wyjaśnić, dlaczego to zrobiła.

Sąd jest proszony o uwzględnienie zeznań Ruijzendaala/Mehrabana ze szczyptą soli, jeśli nadal będzie nalegał na wysokim i niskim poziomie, że życzeniem Nargesa Achikzei było widzieć mnie skazanego przez sąd. Panowie demonstracyjnie kłamią i mają wiele do ukrycia. Chcą, żebym zapłacił kary nałożone przez błędnie działające sądy cywilne, że prokuratura będzie mnie ścigać, żebym został skazany przez izbę multiple chamber oraz że roszczenia o odszkodowanie w imieniu S. Achikzei i Z. Mehrabana będą następnie zasądzone przez sądy cywilne.

3 z 11

Mogą oni wytoczyć bezpłatny proces sądowy, ponieważ Rada Pomocy Prawnej opłaca wszystkie godziny pracy (220 euro) prawnika Ruijzendaala. Oni sami wiedzą, że sprzedają kłamstwa jako prawdę, nie ma mowy o pseudologii fantastica. Jest to przypadek wymuszenia prawa, w którym prokuratura, bez zażenowania, pomaga sprawcom i otwarcie próbuje wprowadzić w błąd wiele izb, aby skazany został niewinny obywatel.

Prokuratura zwróciła się o pomoc do społeczeństwa poprzez programy telewizyjne i różne strony internetowe w celu rozwiązania sprawy o morderstwo. Jako dobry obywatel uczciwie przewietrzyłem swoje myśli na temat tej sprawy i dałem prokuraturze złotą wskazówkę, na podstawie której mogliby rozwiązać tę sprawę profesjonalnie. Co nie jest zasługą mojego autorytetu. Ze względu na szczególne działania prokuratury oficjalnie złożyłem wniosek do prokuratora generalnego w związku z dochodzeniem prowadzonym przez Krajowy Departament Dochodzeń Kryminalnych. Nalegałem na niehonorowe zwolnienie pewnej liczby policjantów, których korupcja/niepowodzenie można udowodnić zgodnie z prawem (załącznik 12).

Mam nadzieję, że sąd orzeknie, że formalna procedura składania skarg przez policję, po której nastąpi wniosek o niehonorowe zwolnienie przesłany prokuratorowi generalnemu, w związku z niechęcią obywateli do wnoszenia zarzutów przeciwko funkcjonariuszom policji, jest na takim samym poziomie jak oficjalne sprawozdanie. Wolałbym nie wnosić zarzutów przeciwko policjantom z powodu poszanowania funkcji urzędu. Uważam jednak, że mógłbym skutecznie publicznie oskarżyć funkcjonariuszy policji o fakty, o których wspomniałem we wniosku skierowanym do prokuratora generalnego, bez możliwości ścigania mnie za nie przez prokuraturę. Zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Izbę Reprezentantów mogę przejść do porządku dziennego.

Gdyby prokuratura oskarżyła mnie o oskarżanie imiennie funkcjonariuszy policji w Internecie, ponieważ funkcjonariusz Anita Frielink (ps) złożył przeciwko mnie skargę o zniesławienie, chciałbym zwrócić uwagę sądu, że strona internetowa jest w rzeczywistości niczym więcej niż nośnikiem informacji. Charakter Internetu jest publiczny, mój argument wyrażony na stronie internetowej “Solution Zeister Brandmoord” (załącznik 7) napisałem, aby pomóc TGO, ponieważ w tym czasie założyłem, że TGO był rzeczywiście zainteresowany prawdziwymi faktami stojącymi za morderstwem w wyniku pożaru w Zeister. Śledczy TGO obiecali nam dzień po morderstwie, że rozwiążą sprawę. Zgodziłem się z detektywem, że wyśle instrukcje dotyczące rozwiązania problemu morderstwa e-mailem do policji w Zeister. Detektyw potwierdził, że moje e-maile dotrą do właściwych ludzi.

Można wykazać, że najpierw wysłałem link do strony internetowej, zgodnie z umową, do Politie Zeist. Sam sąd może ustalić, że moje zamiary dotyczące publikacji nie miały przede wszystkim na celu zaszkodzenie reputacji agenta Anita Frielink (ps)a, ale że mój argument miał na celu rozwiązywanie spraw i zapobieganie błędom sądowym, ponieważ uważam, że każdy podejrzany ma prawo do sprawiedliwego procesu karnego i że prokuratura nie może okłamywać sędziów karnych.

4 of 11

Po tym jak policja odnotowała mój argument i wysłała mi prośbę o usunięcie informacji, usunęłam strony z Internetu. Mój cel został osiągnięty, policja odnotowała moje zastrzeżenia. Fakt, że prokuratura nie zrobiła z tym nic i wierzyła, że mimo mojej ostrej krytyki pod adresem TGO będzie kontynuować swoją wątpliwą politykę bez zakłóceń, jest czymś, o czym zdecydowała sama prokuratura. Jako dobry obywatel dołożyłem wszelkich starań, aby zapobiec błędom sądowym. Jeżeli prokuratura uważa, że byłem głównie zamieszany w zniesławienie osób i funkcjonariuszy policji w Internecie, to dadzą one sądowi bardzo zniekształcony obraz rzeczywistości. Jeśli w wielu izbach stwierdza się, że moje oskarżenia wobec Anita Frielink (ps) mogą być podane do wiadomości publicznej tylko wtedy, gdy złożyłem skargę, nadal będę składał skargę przeciwko Anita Frielink (ps) z powodu fałszerstwa i złożenia fałszywej skargi (produkcja 16).

Prawda musi być zdolna do powiedzenia, nawet jeśli jest to bolesne i nieprzyjemne dla osób zaangażowanych i czują się zranieni w swoją dumę, imię i honor. Należy zauważyć, że rodzina Achikzei/Mehraban zbudowała już bardzo złą reputację, kiedy jeszcze żyli w Rosji i że wiele ofiar zgłosiło się do mnie, aby złożyć na nie skargę (produkcja 10).

Amnestia stwierdza, że co miesiąc kobieta zostaje zamordowana w Holandii za zbrodnie honorowe. Kobiety są często oskarżane o cudzołóstwo, ale zabójstwa dla honoru są również popełniane, gdy kobieta wybierze partnera, który nie jest aprobowany przez rodzinę lub odrzuca kandydata na małżeństwo, który został wybrany przez rodzinę. Czasami celem ataku nie jest śmierć, ale okaleczenie. Amnesty uważa, że rząd jest odpowiedzialny za ochronę tych kobiet. Zwrócenie uwagi na złych ludzi poprzez media społecznościowe (patrz “Kony 2012”) w celu zgromadzenia jak największej liczby zwolenników, aby zmusić rząd do podjęcia działań przeciwko złym ludziom, nigdy nie może zostać potępione przez wiele izb, jeśli udowodniono, że źli ludzie, których ściganie karne jest pożądane, złamali niezliczone artykuły kodeksu karnego.

Orzecznictwo w Niemczech (Ehrenmord Morsal) pokazuje, że członkowie rodziny ofiary zemsty muszą nauczyć się żyć z oskarżeniami wysuwanymi przeciwko nim przez osoby zaangażowane i przechodniów o współudział w morderstwie. Według sądu, krewni afgańskiego Morsalu byli w dużej mierze moralnie odpowiedzialni za honorowe zabójstwa dokonywane przez jej brata. Sąd orzekł, że członkowie rodziny Morsala musieli żyć z silnymi zarzutami współudziału w morderstwie. W zabójstwach honorowych, fanatycy w pobliżu ofiary zawsze odgrywają ważną rolę w okresie poprzedzającym morderstwo. Szczerze mówiąc, wskazałem tylko tych fanatyków, którzy mieli bardzo negatywny wpływ na szczęście naszych byłych współpracowników i którzy najprawdopodobniej będą mieli wysoki stopień moralnej odpowiedzialności za honorowe zabójstwa. Peter Ruijzendaal i Haroen Mehraban są tzw. sprawcami w tle, którzy mieli decydujący wpływ na planowanie zamachu na Narges Achikzei (produkcja 2).

5 z 11

Powszechnie wiadomo, że mówię bardzo negatywnie o Ruijzendaal/Merhaban i Anita Frielink (ps). Ale wyrażanie negatywnej opinii o osobach jest w Holandii dozwolone, ponieważ znamy wolność wypowiedzi (art. 7 Konstytucji). Ponieważ jestem zaangażowany jako felietonista/właściciel różnych stron internetowych, zostałem wyznaczony przez Ministerstwo Spraw Gospodarczych jako część holenderskiej gospodarki opartej na wiedzy, jestem zaangażowanym/świadkiem, który przygotował sprawozdanie, jestem nieoficjalnym rzecznikiem dużej grupy ofiar i człowieka, z którym Narges Achikzei wolałby się ożenić, moja wolność wyrażania opinii nie może być ograniczona przez sąd, ponieważ jest to sprzeczne z prawami człowieka określonymi w Powszechnej deklaracji praw człowieka (10 grudnia 1948 roku). Z pewnością nie jestem jedyną osobą, która wyraża swoją negatywną opinię na temat akcji policyjnej, tej afgańskiej rodziny i ich prawnika. Lokalni mieszkańcy, osoby zaangażowane i inni znajomi wskazują na honorowe zabójstwa i problemy ze stosunkami (załącznik 3), a dziennikarze sądowi skarżą się na nieprofesjonalną postawę policji (załącznik 4).

Ponieważ prokurator zdecydował się umieścić mnie w mediach jako muzułmańskiego konwertytę, niniejszym apeluję również o wolność wyznania (art. 6 Konstytucji). W ramach islamu morderstwa honorowe są absolutnym tabu, według szariatu sprawcy morderstw honorowych powinni być karani zgodnie z zasadą “oko w oko”. Mój ruch religijny głosi, że Ruijzendaal/Mehraban płonie przed okiem obracającej się kamery, aby poczuli ten sam ból/poniżenie, co Narges Achikzei. Z karnego punktu widzenia izba wielogłosowa nie powinna mnie potępiać, jeśli kiedykolwiek publicznie wyrażę ten pogląd, ponieważ jest to nieodłączna część mojego przekonania religijnego. Jednak w Afganistanie nie żyjemy zgodnie z prawem szariatu i wszyscy musimy przestrzegać holenderskich przepisów i regulacji. Uważam karę dożywocia dla Ruijzendaal/Mehraban z TBS za to, że NPS jest akceptowalną alternatywną karą za ich zbrodnie. Częściowo z uwagi na moje przekonania religijne sąd może jedynie stwierdzić, że jak dotąd bardzo ograniczyłem się w relacjonowaniu w mediach. Nigdy nie byłem winny buntu ani nienawistnej mowy. Wręcz przeciwnie, uniemożliwiłem osobom wokół mnie podjęcie działań przeciwko Ruijzendaalowi/Mehrabanowi. Moje oskarżenia są uzasadnione i starannie wyrażone na bezpiecznych marginesach holenderskiego prawa. Nigdy nie szukałem przysłowiowej granicy prawa karnego, aby sprowokować sprawę karną, absolutnie nie chciałem tej sprawy i wszystkich kłopotów związanych z legalną kampanią wymuszeń i morderstwem. Do tej pory byłem bardzo powściągliwy w oczernianiu Ruijzendaal/Merhaban i Anita Frielink (ps). Nigdy w życiu nie złamałem artykułów z WvSr. Moja kartoteka karna jest pusta.

Gdyby prokuratura zdecydowała się oskarżyć jakąkolwiek inną osobę, która wypowiadała się bardzo negatywnie na temat akcji policyjnej i/lub Ruijzendaal/Mehraban, istniałaby większa szansa, że zostanie skazana przez wielokrotną izbę z powodu “zniesławienia”. Sprawa przeciwko mnie jest beznadziejna i myślę, że atakujący i prokuratura również zdają sobie z tego sprawę. Anita Frielink (ps) jest zaangażowany i powinien w tym charakterze być po prostu przesłuchiwany przez Krajowy Departament Dochodzeń Kryminalnych w kontekście poszukiwania prawdy. Podobnie jak Ruijzendaal/Mehraban, Anita Frielink (ps) jest zainteresowany wiecznym milczeniem Nargesa Achikzei i ukrywaniem faktów związanych z morderstwem pożarowym w Zeister oraz oszukańczymi praktykami Nargesa Mehrabana.

6 z 11

Najwyraźniej Anita Frielink (ps) bardzo lubi kontynuować swoją karierę w policji, ale biorąc pod uwagę wszystkie fakty, które zostały przedstawione na stole, nieuniknione jest, że w odpowiednim czasie zostanie niehonorowo zwolniona. Dlatego Bureau Binnensticht nie powinno było nigdy podjąć się dochodzenia w sprawie morderstwa bez nadzoru kościoła Rijksrecherche. Nie jest zaskoczeniem, że Bureau Binnensticht popełniło tak wiele błędów w śledztwie karnym, a wykonawca przedstawił MDNDR021a R. do wielokrotnej izby z wymyślonym motywem i próbuje skazać mnie za zniesławienie i “śledzenie przez e-mail”.

Ze względu na moje własne bezpieczeństwo i za radą wielu osób postanowiono nie uczestniczyć w tym postępowaniu karnym osobiście. Jeżeli izba wielogłosowa ma jakieś dodatkowe pytania dotyczące mojej obrony, chętnie odpowiem na nie. Chcemy uniknąć konfrontacji z Ruijzendaalem/Mehrabanem w sądzie tylko dlatego, że zbudowali oni bardzo złą reputację w tym względzie w świetle zagrożeń, jakie poczynili podczas poprzednich spotkań w korytarzach Sądu Okręgowego w Utrechcie. Mam nadzieję, że sąd to zrozumie i zrozumie, że przedstawiłem dobre powody nieprzestrzegania obowiązku stawiennictwa. W recepcji Sądu Okręgowego w Utrechcie powiedziałem w czwartym wątpliwym procesie sądowym (= wniosek o ogłoszenie upadłości z dnia 1 września 2009 r.) Ruijzendaal/Mehraban przy składaniu dokumentów, że ze względów bezpieczeństwa nie będę obecny i wyraźnie ostrzegłem przed ryzykiem ataków w sądzie. Możesz to sprawdzić, jeśli chcesz, nie ma tylu pracowników płci męskiej pracujących w recepcji Sądu Rejonowego w Utrechcie i tak często nie zdarza się, że w budynku sądu pojawia się ostrzeżenie o ataku. Znaczące jest to, że ostrzegłem sąd przed atakiem i że prokuratura mimo wszystko postanawia umieścić mnie w porcie jako sygnalistę w imieniu tych, którym postawiono zarzuty udziału w próbie zamachu.

Krajowe Centrum Ekspertyz ds. Przemocy Honorowej (LEC EGG) najprawdopodobniej zgodzi się ze mną, że ryzyko ponownego wybuchu przemocy jest bardzo wysokie wśród tej grupy sprawców, odgrywają oni tragedię na tym etapie i oczekuje się, że wezmę na siebie rolę podejrzanego/ofiary. Nie chcę grać w ich chorej grze, nie chcę oglądać ich gier. Ryzyko, że Haroen Mehraban zagra na scenie podczas postępowania karnego, że jest zły / smutny / obrażony i atak na mnie otwiera jest i.m.o. zbyt wielkie. Wiele osób decyduje się milczeć na temat motywów stojących za morderstwem pożarowym w Zeister, również w świetle poczynionych gróźb i bardzo złej reputacji tej grupy przestępców. Myślę, że nic nigdy nie rozwiązuje się w sposób milczący i kłamliwy, a prokuratura ma moralny obowiązek wobec mnie, wielu izb i wielu innych ofiar, aby bardzo ostrożnie rozpatrywać te sprawy, tak aby z jednej strony zapobiec powtórzeniu się przemocy związanej z honorem, a z drugiej strony wszyscy winni zostali przedstawieni przed wieloma izbami, w których prokuratura może wyjaśnić wielu izbom, dlaczego Narges Achikzei musiał zostać zamordowany w świecie myśli grupy przestępców. Uważam za skandaliczne, że jestem ścigany przez prokuraturę na podstawie fałszywego raportu ofiary zbrodni honorowych, która od lat jest palona pod ziemią.

7 z 11

To, co zrobiłem i to, co mi pozostało, można oczekiwać od wszystkich dobrych obywateli/pracodawców w Holandii. To obywatelski obowiązek i znak bycia dobrym pracodawcą, nic więcej. Nie potrzebuję za to medalu, ale ściganie jako nagroda za wypełnianie obowiązków obywatelskich i odpowiadanie na pytania prokuratury wykracza poza wszelkie granice. Narges Achikzei został zamordowany pomimo wszystkich moich wysiłków, a nie dzięki moim wysiłkom, ponieważ grupa sprawców chce, aby się pojawił. To żenujące, że prokuratura zignorowała wszystkie wytyczne sądowe oraz (między)krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze, aby móc przekazać mi tę fałszywą sprawę karną jako prezent. Najwyraźniej prokuratura oczekuje, że poradzi sobie z zabójstwem afgańskiego uchodźcy bardzo nieostrożnie, w którym krytycy/histleblowerzy są uciszani, a grupa sprawców i szereg pracowników policji/sądownictwa “nie otwiera granic”.

Ludzie są zwierzętami, które pracują razem i dzielą się pomysłami. Gdybym zastosował się do ostatniego orzeczenia sądu do tego listu, nie miałbym nawet możliwości wysłania swojej obrony do wielu izb lub wysłania wniosku o przeprowadzenie dochodzenia wyjaśniającego przez Krajowy Departament Dochodzeń Karnych do Prokuratora Generalnego. Jeżeli sąd zdecyduje, że nie powinienem móc oddychać lub przyjmować żywności, zignorowałbym ten wyrok, ponieważ jest on po prostu sprzeczny z powszechnymi prawami człowieka i jest sprzeczny z tym, co postrzegam jako moje obywatelskie obowiązki i prawa. Mam prawo chronić siebie i swoje interesy przed postrzeganymi zagrożeniami. Mam prawo do oskarżania kryminalistów i nakłaniania prokuratury do ścigania ich. Mam prawo ignorować wyroki oszukiwanych sędziów.

Jak wskazano również w moim sprawozdaniu, w ramach prokuratury istnieje dział. Prokuratura może stwierdzić, że wielu uczciwych śledczych otwarcie popiera mój pogląd. Dzień po pożarze policja powiedziała w radiu, że morderstwo było prawdopodobnie związane z zabójstwami honorowymi lub wymuszeniem firmy. Trzech detektywów i kurator wskazali na moją wysoką inteligencję. Tylko agentka Anita Frielink (ps), której korupcja może być prawnie udowodniona przeze mnie, udaje, że nie mam wglądu do nich wszystkich. Prokuratura będzie musiała wybrać, do której grupy się przyłączyć na podstawie mojej obrony i przedstawionych dowodów. Prokurator może zażądać uniewinnienia lub skazania.

Oczywiste jest, że uniewinnienie dla mnie musi być powiązane z wyrokiem skazującym za Ruijzendaal/Mehraban i Anita Frielink (ps). Udowodniono prawnie, że deklarujący kłamią i wzywają do skazania niewinnego obywatela, a tym samym chronią się bezużytecznymi wyrokami, które zostały wydane przez błędnie zorientowanych sędziów w nadziei, że wielomiejscowa izba przyjmie poglądy błędnie ukierunkowanych sędziów w sposób indywidualny. Wielokomorowa komora nie może się ustatkować przysłowiowym kranem na palcach, to, co zrobili, jest na to zbyt poważne. Ponieważ znajduję się w sytuacji, w której mogę uzasadnić swoje zarzuty faktami, oczekuję, że izba złożona z wielu osób energicznie i jednoznacznie ukarze wątpliwe praktyki deklarujących i prokuratury.

8 z 11

Chociaż rozumiem, że to bardzo niezwykłe, że obywatel ma prawo do zlekceważenia orzeczeń sądowych, to właśnie to powinien poważnie rozważyć skład sędziowski w tym wyjątkowym przypadku. Dla mnie jest to jedna z możliwości uniknięcia kampanii wymuszeń prawnych, drugą możliwością jest ściganie grupy przestępców przez prokuraturę, a następnie przyznanie (wyższych) odszkodowań przez sąd, tak aby roszczenia między stronami mogły być ze sobą kompensowane.

W kontekście poznawania prawdy i w związku z moim ostatnim raportem zwracam się do wielu izb o nakazanie forum.fok.nl, misdaadjournalist.nl i godvoordommen.nl ujawnienia adresów IP użytkowników, którzy są winni zniesławienia i/lub gróźb. Strony internetowe poinformowały, że są gotowe do ujawnienia adresów IP dopiero po otrzymaniu stosownego nakazu sądu. Po uzyskaniu adresów IP policja może zwrócić się do CIOD o podanie nazwiska i danych adresowych oraz zbadać, czy istnieją powiązania z grupą sprawców odpowiedzialnych za zabójstwo Narges Achikzei. Tożsamość “musicioso” jest znana, czyli Masoud Mehraban, brat Haroen Mehraban. Masoud Mehraban został prawdopodobnie wyznaczony w imieniu rodziny/klanu do prowadzenia kampanii wymazów przeciwko mnie w Internecie i badania pokażą, że jest on również odpowiedzialny za szereg innych zniesławiających wiadomości. Zabójstwa dla honoru to typowe przestępstwo grupowe.

Uważam, że wynalazcy/inicjatorzy morderstwa pożarowego w Zeister powinni zostać postawieni przed prokuraturą w celu osądzenia wszystkich ofiar oszustwa, przy czym wszystkie ofiary oszustwa powinny mieć możliwość przyłączenia się do tej sprawy karnej. Moje stanowisko jest podobne do wydania nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Josepha Kony’ego. Sąd decyduje się ścigać przywódcę grupy przestępczej i nie będzie ścigać wszystkich dzieci-żołnierzy po praniu mózgu, którzy zamordowali swoich rodziców na polecenie.

Jeżeli prokuratura lub osoby składające oświadczenia uznają za konieczne przedstawienie mediom swoich poglądów w tej sprawie karnej przed wszczęciem postępowania przed sądem materialnym, zastrzegam sobie prawo do udzielenia odpowiedzi publicznej. Następnie opublikuję wszystkie dokumenty w Internecie i skontaktuję się z posłami do Parlamentu, aby zadać ministrowi sprawiedliwości pytania na ten temat.

Chociaż wydaje się, że sprawiedliwość klasowa odgrywa rolę w polityce prokuratorskiej prokuratury, zwracam się do wielu izb o poszanowanie art. 1 Konstytucji. Każdy jest równy sobie i jeśli w opinii wielu izb przestępstwa zostały uznane za udowodnione, po tym musi nastąpić wyrok skazujący, niezależnie od pozycji społecznej sprawcy (sprawców).

Moim zdaniem izba wielogłosowa powinna przynajmniej wydać wyrok w tej sprawie:
1. śledztwo w sprawie karnej po zabójstwie N. Achikzei i oszukańcze praktyki N. Mehrabana zostały przeprowadzone bardzo nieostrożnie przez policję Zeista.

9 z 11

2. Komisja jest zdania, że pan Achikzei złożył fałszywą deklarację w celu zakamuflowania udziału w oszukańczych praktykach i stworzenia podstaw do przeprowadzenia licznych postępowań sądowych w kontekście kampanii wymuszeń.
3. N. Achikzei, H. Mehraban, P.H. Ruijzendaal są winni zniesławienia, oszustwa, wymuszeń, prześladowań i gróźb.
4. Anita Frielink (ps) jest winny fałszerstwa, fałszywego zgłaszania i współudziału w zniesławieniu/blasfemii, oszustwie, wymuszeniach, nękaniu i groźbach.
5. Nie jest niezgodne z prawem, że R. Geissen zignorował wyroki wprowadzanych w błąd sędziów, ponieważ poszedł za radą prokuratury.
6) Prokuratura musi zniszczyć (kopie) obrazów z inwigilacji zamachu na N. Achikzei.
7) Zakazy kontaktów zostały nałożone na H. Mehraban, P.H. Ruijzendaal, S. Achikzei i Anita Frielink (ps).
8. Prokurator musi podjąć decyzję prokuratorską w ciągu 30 dni na podstawie raportu sporządzonego przez R. Geissena w październiku 2010 roku.
9. forum.fok.nl powinno opublikować dane rejestracyjne i adresy IP użytkowników “EFG11” i “Musicioso”.
10. godvoordommen.nl powinien opublikować dane rejestracyjne i adresy IP użytkowników “De Vries”, “Afghan”, “Afghan007”, “Unbelievable fucker”, “We live like a lion”.
11. crimejournalist.nl powinien ujawnić dane rejestracyjne i adresy IP użytkowników “Ralph you are going to pay” oraz “Best friend of Ralph G.”.

Przejdę do porządku dziennego i będę czekał na decyzje wielu izb i prokuratury.

Z poważaniem,
R. Geissen

Przegląd załączników & produkcje:
Załącznik 1: Korespondencja z prokuraturą
Załącznik 2: Sprawozdania policji w mediach
Załącznik 3: Opinie lokalnych mieszkańców, interesariuszy i znajomych
Załącznik 4: Opinie reporterów sądowych
Załącznik 5: Opinia Petera Ruijzendaala
Załącznik 6: Krytyka policji w Zeister za pośrednictwem strony internetowej www.loedertje.nl przed zabójstwem Nargesa Achikzei.
Załącznik 7: Rozwiązanie morderstwa z użyciem ognia Zeister
Załącznik 8: Skreślone zarzuty z własnej inicjatywy
Załącznik 9: S. Achikzei przekazuje komunikaty R. Geissen do adwokata Ruijzendaala.
Dodatek 10: WspólneWGD zakończyło gromadzenie danych dla Achikzei/Mehraban.
Załącznik 11: Przyjęty wniosek w sprawie nadawania imion i nazwisk cyfrowych obywateli oraz zawstydzania przestępców
Załącznik 12: Pismo do dyrektora generalnego w sprawie wniosku o przeprowadzenie dochodzenia przez krajowy departament ds. dochodzeń karnych.
Załącznik 13: Narges Achikzie wysyłane pocztą elektroniczną przez krótki czas pod nazwą “Narges Mehraban”.
Dodatek 14: Pracownik zajmujący się przeklasyfikowaniem A. Balfoort jest alibi R. Geissena.

10 z 11

Produkcja 1: zniesławienie & oszczerstwo przeciwko Ralphowi Geissenowi
Produkcja 2: Zabójstwa dla honoru w holenderskim prawie karnym
Produkcja 3: Wyrok skazujący przeciwko wykonawcy MDNDR021
Produkcja 4: Policja kłamstw, zabójstwo pożarowe Zeistera
Produkcja 5: Pismo o zwolnieniu N. Achikzei
Produkcja 6: Zmiana w stosunku do Margins Achikzei
Produkcja 7: Dziwne e-maile wysłane przez Nargesa Achikzei do Geissen (Fw:)
Produkcja 8: adres IP 82.169.250.170 = Haroen Mehraban (lub ktoś inny mówiący w jego imieniu)
Produkcja 9: Rada Pomocy Prawnej opłaciła wszystkie godziny pracy autoryzowanego prawnika Ruijzendaala.
Produkcja 10: Eksterminator, który został współzatracony, mówi bardzo negatywnie o rodzinie Achikzei/Mehraban.
Produkcja 11: Dziwny komunikat z adresu IP 93.125.238.254
Produkcja 12: Strażnik dowiaduje się o adresie domowym Nargesa Mehrabana-Achikzei od ofiar.
Produkcja 13: InternetOplichting.nl: ABN AMRO numer rachunku 47.86.32.320 dla N. Mehraban.
Produkcja 14: Ruijzendaal wiedział, że jego kryminalni klienci są notowani na InternetOplichting.nl.
Produkcja 15: Adres e-mail Narges Achikzei (narges999@gmail.com) jest powiązany ze wszystkimi pseudonimami oszustów internetowych.
Produkcja 16: Oszukańcze oświadczenie agenta Petry Anita Frielink (ps) o objęciu urzędu.
Produkcja 17: Prawnik Ruijzendaal koordynuje kampanię (prawnych) wymuszeń.
Produkcja 18: Fałszywe wezwanie do sądu w sprawie Ralph Geissen z powodu korupcji Anita Frielink (ps)
Produkcja 19: Główne fragmenty: “Twoja firma lub twoje życie”.
Produkcja 20: Współdupowany Buitendijk wskazuje na “dżentelmena N. Mehrabana”.
Produkcja 21: Prawdopodobnie Haroen Mehraban przekazała ode mnie wiadomość e-mail do brata wykonawcy MDNDR021a R.
Produkcja 22: Reakcja Geissena na piąty wątpliwy proces cywilny Ruijzendaal/Mehraban.
Produkcja 23: Fałszywe notatki od Ruijzendaal do burmistrza Zeist, szefa policji w Utrechcie, prokuratora generalnego i szefa policji w Zeist.

11 z 11

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .