Prokuratura nie chce ustosunkować się do skargi R. Geissen dotyczącej wykonania przez Anita Frielink (ps) i MDNDR011

Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.

Prokuratura
Region Utrecht – Lelystad

Departament ds. polityki i handlu; Departament ds. strategii

Adres pocztowy: P.O. Box 505, 3500 AM Utrecht.

Pan R. Geissen.
PO Box 4063
3502 HB Utrecht

Część Polityka & Strategia
Osoba kontaktowa Pan I.M. van Klaveren
Bezpośredni numer (numery) wybierania 030-223 5672
Data 5 listopada 2012 r.
Nasza sprawa 3000/104/11
Przedmiot Pańskie pismo z dnia 2 listopada 2011 r.

Drogi panie Geissen,

Otrzymałem wasze listy z dnia 2 listopada 2011 r. i 13 kwietnia 2011 r. z załącznikami w dobrym porządku.

Po pierwsze, chciałbym przeprosić za to, że odpowiedź na pańskie listy zajęła więcej czasu, niż wydawało mi się to pożądane.

W swoich listach wskazuje Pan, że jest Pan zdania, że śledztwo w sprawie śmierci N. Achikzei nie byłoby bezstronne i profesjonalne oraz że policja odgrywałaby wątpliwą rolę. Z tego powodu poprosił mnie pan o przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia faktów przez Krajowy Departament Dochodzeń Kryminalnych. Do listów dodałeś dużą liczbę załączników, które twoim zdaniem potwierdzają twój punkt widzenia.

Krajowy Departament Dochodzeń Karnych (Rijksrecherche) koncentruje się na dochodzeniach w sprawie przestępstw popełnionych przez urzędników (pół)rządowych. W przypadku dochodzeń wyjaśniających prowadzonych przez Krajowy Departament Dochodzeń Karnych, musi to być kwestia dochodzenia w sprawie czynów, które mają aspekt karnoprawny. Muszą to być czyny przestępcze (przestępstwa), które poważnie wpływają na integralność systemu sądowego i integralność administracji publicznej.

Z pańskich listów i załączonych załączników nie wywnioskowałem żadnych konkretnych wskazówek, które mogłyby być powodem, aby zadzwonić do Krajowego Departamentu Dochodzeń Karnych w celu przeprowadzenia takiego dochodzenia w sprawie faktów.

W swoim liście wyraża pan również nadzieję, że misja rozpoznawcza zagwarantuje, że prokuratura powstrzyma się od ścigania w sprawie, w której jest pan podejrzany. Biorąc pod uwagę fakt, że nie uważam za wskazane dochodzenia prowadzonego przez Krajowy Departament Dochodzeń Karnych, sytuacja ta nie ma miejsca. W tym kontekście chciałbym również zwrócić uwagę, że dochodzenie w sprawie, w której jesteście Państwo podejrzanymi, nie zostało jeszcze w pełni zakończone. Gdy tylko sprawa zostanie rozpatrzona i podjęta zostanie decyzja o ściganiu, zostaniesz o tym bardziej szczegółowo poinformowany, a także zaznaczysz, że od dłuższego czasu czekasz na decyzję prokuratury w sprawie Ruijzendaal/Mehraban. Z uwagi na fakt, że osoby te występują również jako ofiary w przypadku, gdy jesteś podejrzany, a podnoszona przez Ciebie kwestia stanowi część tego samego kompleksu faktów, nie ma możliwości zgłoszenia tego już teraz.

W końcu, w swoim liście wspominasz również raport “na półce” do policji Zeist i narzekasz na rolę, jaką miałby w tym pan Johan de Boer (ps) (pracujący dla policji). Ponieważ dotyczy to sprawozdania, które (nadal) znajduje się w rękach policji, nie jest ono jeszcze znane prokuraturze i nie mogę poinformować Państwa o nim bardziej szczegółowo. Ponadto Państwa skarga dotyczy działań funkcjonariusza policji i również z tego powodu nie ma powodu, abym rozpatrywał Państwa pismo w tej sprawie w treści. Dla takich skarg policja posiada własną komisję ds. skarg.

Ufam, że poinformowałem cię wystarczająco dobrze.

Z poważaniem,

Pan Dr. J.R. Bac.
Prokurator Generalny Utrechtu – Lelystad

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .