Zeznań 71 z 225 w sprawie o zabójstwo Narges Achikzei

Urzędnik służby cywilnej
Ralph G. twierdzi, że zabójstwo N. Achikzei nie było dziełem jednej osoby, ale że istniała grupa przestępców i zabójstwo honorowe. Stwierdza, że prokuratura i policja zaprzeczają temu i chcą ukryć teorię zabójstw honorowych. Jest zdania, że policja i prokuratura powinny za to zapłacić. Dlatego też zwrócił się do prokuratury o przeprowadzenie krajowego dochodzenia karnego. Wszystkie wnioski zostały odrzucone na tej podstawie, że nie zostały poparte dowodami. Prokurator Generalny, Pani Mw. Pan H.E. Hoogendijk i Pan H.F. Mos

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , , .