Postępowanie karne R. Geissen z powodu zniesławienia, pomówienia i znieważenia przed sędzią policyjnym G.A. Bos.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.

Oficjalne sprawozdanie


SĄD W ŚRODKU NIDERLANDÓW

Wydział Prawa Karnego
Lokalizacja sesji Utrecht
Numer parkietu: 16-659070-18

Raport z rozprawy publicznej sędziego policji w ww. sądzie w dniu 8 listopada 2018 roku.

Obecny:
G.A. Bos, sędzia policji,
Pan M. Kamper, prokurator okręgowy,
i pana A.Th. Verweij jako sekretarz.

Sędzia policyjny ma sprawę wniesioną przeciwko oskarżonemu, aby został nazwany. Oskarżony, obecny na rozprawie, odpowiada na pytania sędziego policyjnego, którego został mianowany:

Ralph GEISSEN,
urodzony 13 kwietnia 1977 roku w Utrechcie,
zarejestrowani w Rejestrze Kluczowych Osób pod adresem
w Utrechcie.

Sędzia policyjny wskazuje oskarżonemu, że nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytanie i każe mu zwracać baczną uwagę.

Jeden z deklarujących pojawił się na rozprawie, a mianowicie pani MDNDR010.

Oskarżonyz góry deklaruje niewielką wiarę w sprawę karną, ponieważ łatwiej jest oszukać jednego sędziego niż trzech sędziów. Oskarżony wnosi zatem o skierowanie jego sprawy karnej do wielokrotnego wydziału karnego.

Sędzia policyjny wspomina pisemne roszczenie poszkodowanego MDNDR011a, które zostało złożone za pomocą przewidzianego formularza. Poszkodowany domaga się zadośćuczynienia niematerialnego za jeden z faktów, o który oskarżony jest oskarżony.

Prokurator publiczny przedstawi sprawę i wymieni roszczenie poszkodowanego MDNDR011a.

Prokurator publicznyzabiera głos i mówi – w sposób rzeczowy – co następuje: Przekazanie tej sprawy karnej do wielokrotnego wydziału karnego nie jest kwestią w świetle faktów aktu oskarżenia. Fakty te mogą być rozstrzygane przez sędziego policyjnego.

Sędzia policyjny ogłasza, że zapoznał się z oświadczeniem oskarżonego o obronie i aktami sprawy karnej, z których wynika już historia tej sprawy. Sędzia policyjny odrzucił wniosek o skierowanie sprawy karnej do wielokrotnego sądu karnego, ponieważ nie uznał tego za konieczne.

1 of 2

 

 

Numer parkietu: 16-659070-18
Oficjalne sprawozdanie z dnia 8 listopada 2018 r.


Oskarżony potem deklaruje – w sensie biznesowym – co następuje:
Za tą sprawą kryje się znacznie więcej. Złożono dziesiątki sprawozdań, które są obecnie odsuwane na bok. Proszę o uzyskanie informacji z banku ABN-AMRO. Jeżeli to wykaże, że pani MDNDR010 ma rację, to mogę zostać skazany. Jeśli pani MDNDR010 nie ma racji, to są one skorumpowane i muszą zostać usunięte z wydziału policji.

Sędzia policyjny odrzucił wniosek o uzyskanie danych, ponieważ nie widział potrzeby ich uzyskania.

Oskarżony potem deklaruje – w sposób biznesowy – co następuje:
Jest to jednak ważne. Prokurator mówi o zniesławieniu, ale jest to tylko jedno zdanie w Internecie. Oczywiste jest, że jest to przypadek korupcji. Ta sprawa musi zostać przekazana. Z całym szacunkiem, nie zostanę skazany przez sędziego policyjnego.

Sędzia policyjny ogłasza, że chce omówić pierwszy fakt na temat aktu oskarżenia.

Oskarżony potem deklaruje – w sposób biznesowy – co następuje:
Sprawa została oddalona.

Sędzia policyjny stwierdził, że nie może kontynuować postępowania, jeśli oskarżony cały czas jej przerywa.

Oskarżony potem deklaruje – w sposób biznesowy – co następuje:
Zadaję ci pytanie dochodzeniowe i szybko znajdziesz na nie odpowiedź. Możesz teraz bezpośrednio zadzwonić do banku i sprawa zostanie rozstrzygnięta w ciągu dziesięciu minut. Ale to nie jest badane. Nie ma to nic wspólnego z uczciwym systemem sądownictwa. Przybyłem więc tutaj, aby zostać niesłusznie skazany. Musi pan skierować tę sprawę do wielu izb. Pozwolono mi się bronić i pozwolono mi również być trudnym. Jeżeli odrzuci pan mój wniosek, odrzucę pana jako sędziego. Chcę sprawiedliwego procesu. Nie mam do Pana zaufania, ponieważ nie kieruje Pan sprawy do wielu izb i odrzuca Pan mój wniosek o przeprowadzenie dochodzenia w banku ABN-AMRO.

Sędzia policyjny ogłasza, że oskarżony zostanie wezwany do izby odwoławczej, która rozpatrzy wniosek o wszczęcie dochodzenia.

Sędzia policyjny zawiesił śledztwo na czas nieokreślony w związku z wnioskiem oskarżonego.

Sędzia policyjny nakazuje wezwanie oskarżonego do czasu, gdy znana stanie się nowa data rozprawy.

Z których sporządzono ten oficjalny raport, który został sporządzony i podpisany przez sędziego policyjnego i urzędnika sądowego.

2 of 2

 

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .