Sudan zniesie surowe prawo islamskie

Sudan znosi przepisy, które kryminalizowały apostazję ze śmiercią i pozwalały policji na publiczne chłostanie ludzi. Osoby niemuzułmańskie będą mogły pić, importować i sprzedawać alkohol po przyjęciu w 2020 r. projektu ustawy o reformie systemu prawnego.

Pod rządami islamskiego reżimu obalonego prezydenta Omara al-Baszira, prawa apostazji były wykorzystywane do potępiania muzułmanów, którzy krytykowali ich wiarę, lub do poślubienia nie-muzułmanina.

Nowe przepisy pozwolą również niemuzułmanom, stanowiącym w Sudanie około 3% mniejszości, pić, importować i sprzedawać alkohol. Mówi się, że muzułmanie są nadal karani, jeśli zostaną przyłapani na piciu alkoholu. Picie alkoholu jest surowo zabronione w Sudanie od września 1983 roku, kiedy to prezydent Jaafar Nimeiri wprowadził do kraju prawo islamskie (szariat).

Przyjęto projekt ustawy o reformie systemu prawnego i sądowego na rok 2020. Drugą ustawą podpisaną przez przewodniczącego suwerennej Rady Sudanu, Lt Gen Abdelfattaha El Burhana, jest ustawa o podstawowych prawach i wolnościach z 2020 roku, która przewiduje reformy w dziedzinie praw i wolności człowieka poprzez zniesienie lub zmianę artykułów w wielu ustawach, w tym artykułów wpływających na godność kobiet, takich jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych (FGM) lub oficjalne pozwolenie, którego kobiety potrzebują od swoich mężów na podróżowanie z dziećmi poza Sudan.

Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że kroki te uznaje się za niezbędne dla przywrócenia sprawiedliwości w Sudanie i zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami sądownictwa.
Posted in Dochodzenie, Innowacje, Whistleblower and tagged .