Historia zabójstw honorowych

Samiha Al-Asadi
Wiek: niejasny
Stan cywilny: rozwiedziony z dziećmi
Pchnięty nożem: 9 kwietnia 2018 roku
Perpetrator: jej brat Younis al - Asadi
Samiha Al-Asadi była żoną niepełnosprawnego mężczyzny, ale później została matką trójki dzieci.

Samiha chciała rozwieść się ze swoim mężem i wróciła do rodziny, aby tam mieszkać ze swoimi dziećmi, gdzie była nękana przez rodziców, ponieważ jej rodzice odrzucili każdego potencjalnego kandydata na małżeństwo, który poprosił ją o rękę. Samiha była fizycznie i słownie maltretowana i zamknięta w domu. Sędzia odmówiła rozwiązania małżeństwa i zażądała obecności swojego opiekuna w postępowaniu. Jej opiekun został zaproszony na pierwszą i drugą rozprawę sądową, ale nigdy nie był obecny.

Na trzeciej próbie rozwiązania małżeństwa przez sąd, ojciec i brat Samihy przybyli na dwór niemalże z radością. Po otwarciu rozprawy przez sędziego, brat zbliżył się do Samihy i poderżnął jej gardło przed sędzią, kiedy ogłosił, że przedstawia jej krew sędziemu jako dyspozycję. Samiha zmarł natychmiast. Następnie nastąpiła długa cisza, w której, według świadków, na twarzach wszystkich obecnych, widoczny był horror.

Po tym, sędzia wymierzył karę śmierci i karę jako sprawiedliwość dla ofiary. Wyrok ten nie jest jednak jeszcze prawomocny, ponieważ sprawa jest nadal w toku postępowania odwoławczego. Ojciec żąda anulowania kary za morderstwo, ponieważ dotyczy ono zbrodni honorowej. Przesłuchanie istoty odwołania przewidziane jest na dzień 11 listopada 2019 r.

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Zabójstw honorowych and tagged , , .