Oś czasu: Maab (10 lat) była torturowana i zamordowana przez jej ojca Noah Ali Saleh Al Yemeni (33 lat)

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Whistleblower, Zabójstw honorowych and tagged , .