Wniosek R. Geissena do prokuratury o wgląd w akta sprawy karnej dotyczącej zabójstwa N. Achikzei

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.

Sąd w Utrechcie
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht 

Obiekt: Wniosek o udzielenie dostępu do akt karnych egzekucji MDNDR021 16/712372-09

Drodzy pracownicy – opieka nad ofiarami A. van Doorn,

W imieniu własnym i mojej upadłej firmy Advios Assurantiën BV odwołuję się do art. 51d holenderskiego kodeksu postępowania karnego i jako ofiara/tekst/interesowana/strona poszkodowana proszę o kopie dokumentów sądowych należących do postępowania karnego przeciwko wykonawcy MDNDR021, który nalał benzynę i podpalił mojego byłego pracownika, mojego prawnego oponenta i mojego wymuszacza N. Achikzei, po czym jej rodzina/przyjaciele fałszywie wskazali na mnie jako patrona/naruszyciela, ponieważ byłem rzekomo jedynym wrogiem, którego N. Achikzei była jedynym wrogiem.

Jeśli chodzi o N. Achikzei, jestem, w świetle wspomnianych motywów, tym, co wszyscy powiedzieli na ten temat i wszystkie sprawozdania, które są niezaprzeczalnie przyjęte w tej sprawie. Bardziej niż wątpliwe jest to, że “moje” Narges nie mogła wypełnić swojej umowy z prokuraturą w ramach przygotowań do fałszywej sprawy karnej przeciwko mnie z powodu pożaru, który miał miejsce 3 dni wcześniej. Od pierwszego dnia byłem wrogo nastawiony do policji, wymiaru sprawiedliwości i rodziny Nargesa w obu sprawach karnych. Aby uniknąć zamieszania z nimi, nie byłem obecny w żadnym z postępowań karnych.

Poniższy przegląd pokazuje, że z każdym innym motywem niż “zazdrość o MDNDR021” z powodu mojej rzekomej/zgłoszonej pozycji ofiary/ocalałego/mężczyzny, którą ofiara wolałaby poślubić, uzyskałbym bezpośredni dostęp do wszystkich dokumentów. Nie wolno mi “niepokoić” najbliższych krewnych moim roszczeniem o prawo kontroli z powodu orzeczeń sądowych. Według internetowych plotek, dokumenty sądowe odnoszą się do “blokowania przymusowych małżeństw”. Chcę to sprawdzić.

Z poważaniem,

R. Geissen

N. Achikzei vs Geissen 16/440678-09 Sprawiedliwość vs A.MDNDR021 16/712372-09
R. Geissen 100 % jako (były) podejrzany x % jako ……
N. Achikzei 100 % jako deklarujący/”ofiara”
Z. Mehraban 100 % jako deklarujący/”ofiara” 100 % jako osoba, która przeżyła
S. Achikzei 0 %, nie złożono deklaracji 100 % jako osoba, która przeżyła
Mr. P.H. Ruijzendaal 100 % w charakterze zgłaszającego i prawnika 100 % w charakterze prawnika dla osób pozostających na utrzymaniu zmarłych
MDNDR021 0 %, brak osoby prawnej 100 % w charakterze sprawcy


Roszczenie Geissen z powodu i związanego z tym prawa dostępu do rejestru karnego MDNDR021:

Utrudnianie przymusowego małżeństwa, jeśli nie mogę jej wtedy zdobyć…. 100 % jako osoba, która przeżyła
Wymuszenie ze strony firmy w celu wyegzekwowania kar za wypłatę 100 % jako ofiara
Całkowicie wymykający się spod kontroli konflikt prawny 100 % jako ofiara
Problemy z relacjami i problemy z miłością 100 % jako osoba, która przeżyła/ofiara
Przemoc związana z honorem/ “honor rodziny”/”honor policji” 100 % jako osoba, która przeżyła/ofiara
MDNDR021 zabiła swoją miłosną rywalkę 0 %, “brak strony”, ale deklaracja złożona

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .