Raport pana P.H. Ruijzendaal za obrazę R. Geissen na posterunku policji Zeist

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.
Policja w Utrechcie
Okręg Binnensticht
oparcie
PL0920/09-342608

Protokół procedury
Wyjaśnienie


Niżej podpisany urzędnik (urzędnicy) kolejno zapisywał dane osobowe osób wymienionych poniżej i wszelkie oświadczenia.

Lokalizacja/adres ZEIST, BERGWEG 25 A
Dalszy opis przedsiębiorstwa/obszaru
Obelga incydentalna
Data przyjęcia aktu/czas we wtorek, 17 listopada 2009 r., godz. 15:00, oraz
Wtorek, 17 listopada 2009 r., godz. 15:00.


Zgłaszający/niekorzystny RUIJZENDAAL, PETER HANS
Data urodzenia/Miejsce urodzenia 13 marca 1955 r., SOEST
Adres/lokalizacja BERGWEG 25 A w ZEIST
Kod pocztowy/telefon 3701 JJ 0306939001

“Składam oświadczenie o zniesławieniu/nieuczciwości. Mój honor i dobre imię zostały naruszone przez oskarżonego, ponieważ oskarżony niesłusznie oskarżył mnie o popełnienie przestępstw i upublicznił nieprawdy na mój temat. Celem oskarżonego jest najwyraźniej upublicznienie tego faktu. Wyraźnie wynikało to z następujących faktów: Wykorzystuje moje nazwisko i zdjęcia w obrażających tekstach i rysunkach. Pozwany rozpowszechniał następnie obrazy i teksty przez Internet. Jest to bardzo szkodliwe dla praktyki mojego prawnika.

W wyniku konfliktu z dwoma moimi klientami, którym pomagałem podczas procesu, oskarżony zaczął rozpowszechniać kilka oświadczeń o zniesławieniu za pośrednictwem kilku stron internetowych. Wymieniam na przykład loedertje.nl, internetoplichting.nl i internetmisleiding.nl. Na tego typu stronach internetowych oskarżony w irytujący sposób opowiada nieprawdy. Jestem niesłusznie oskarżony o wymuszenia, groźby, oszustwa, napaści na tle seksualnym, dotacje na nadużycia, aranżowanie małżeństw muzułmańskich i groźby śmierci.

Bardzo źle się stało, że podejrzany wysyła te informacje również do osób trzecich, takich jak Raad voor Rechtsbijstand, Site Favon.org (osoba kontaktowa Karen van Velzen), dziennikarz Stan de Jong i programy telewizyjne.

Moi klienci również złożyli skargę na podejrzanego, ale dystrybucja szkodliwych wiadomości o zniesławieniu nie ustała do tej pory. Zobacz mutacje: PL0920/09-285765 i PL0920/09-001375. Pomimo wyroku skazującego w postępowaniu Prezesa Sądu Rejonowego w Utrechcie z karą pieniężną, osoba ta nadal obraża i rozpowszechnia oświadczenia o zniesławieniu. Zob. numer sprawy: 266472/KG ZA 09-426.

Przekazuję policji kopie najbardziej irytujących i ostatnio opublikowanych oświadczeń o zniesławieniu do dalszego śledztwa. Kopiowanie wszystkich oświadczeń o zniesławieniu to zbyt wiele. Istnieje kilka stron internetowych, na których publikowane są oświadczenia o zniesławieniu.

PL0920/09-342608- 1

 

PL0920/09-342608


Głównie na Loedertje.nl. Czuję się bardzo pokrzywdzony przez podejrzanego i uszkodzony na moją cześć i dobre imię. Kiedy ludzie zaczynają szukać mojego imienia w Internecie, są najpierw konfrontowani z tymi szkodliwymi nieprawdy. Podejrzanym jest Ralph Geissen, urodzony 13-04-1977 w Utrechcie i mieszkający w Utrechcie. Całkowite szkody są wciąż nieznane. Jako poszkodowany lub w jego imieniu chcę odzyskać od oskarżonego wyrządzoną szkodę w ramach jakiegokolwiek postępowania karnego.

Chciałbym być informowany o przebiegu i rozstrzygnięciu sprawy karnej. Po przeczytaniu i wytrwałości podpisałem się z werbalizatorem.

(deklarujący/strona poszkodowana) (werbalizator)


Towary brakujące W stosownych przypadkach: zob. oświadczenie osoby zainteresowanej.
Szkoda nie dotyczy
Szkoda nie dotyczy
Kwota odszkodowania 0,00 EUR


Deklaracja nagrywania, środa 18 listopada 2009 r., godz. 14:58.
Werbalizator SEDOC, EARLE HARVEY,
Służba policji w Utrechcie, powiat Binnensticht,
Specjalny urzędnik dochodzeniowy, numer dokumentu 6029961/0


Artykuł(-y) 261 ust. 1 kodeksu karnego
261 ust. 2 Kodeks karny


Opis Poprzez zniesławienie i rozpowszechnianie fałszerstw, świadome obrażanie i atakowanie honoru i dobrego imienia deklarującego.


Wpis (wpisy), jeżeli ma zastosowanie: zob. oświadczenie osoby zainteresowanej.


Raport sporządzony w ZEIST w dniu 19 listopada 2009 r. przez
Werbalizer(y)
SEDOC, EARLE HARVEY, pod przysięgą.

(werbalizator)

PL0920/09-342608- 2 *

 

Policja w Utrechcie, powiat Binnensticht
Adres wizyty: Utrechtseweg 141
Adres pocztowy: P.O. Box 514
3700 AM Zeist
numer telefonu: 0900 – 8844
Nr faksu: 030-6972999

Do Pana P.H. RUIJZENDAAL
Bergweg 25 A
3701 JJ ZEIST

Nasze odniesienie: PL0920/09-342608
Data: 19 listopada 2009 r.

W ten sposób otrzymacie :

☒ po wcześniejszym umówieniu, oświadczenie w dwóch egzemplarzach.

01 kopia (z pieczęcią) jest dla Ciebie. Proszę o podpisanie deklaracji i wykorzystanie jej w administracji. Proszę zawsze zachować kopię dla siebie.

01 kopii (bez pieczątki) dla naszej administracji policyjnej.
Proszę o podpisanie i odesłanie mi go za pomocą załączonej koperty z odpowiedziami.

Departament: Wsparcie wewnętrzne

Nadawca: E.H. SEDOC

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .