Powody, dla których wiele zabójstw honorowych często nie jest uwzględnianych w oficjalnych statystykach

caret-down caret-up caret-left caret-right
Według dostępnych statystyk i według Organizacji Narodów Zjednoczonych, szacuje się, że co roku w różnych krajach zgłaszanych jest około 5 000 zabójstw honorowych. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy myślą, te morderstwa nie są ograniczone do krajów takich jak Iran, Pakistan, Indie, Turcja, Egipt, Syria, itp., ale występują również w krajach takich jak Dania, Szwecja, Niemcy, Norwegia, Holandia, Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone i inne.
Obecnie zgłaszane liczby są znacznie niższe niż rzeczywiste z różnych powodów; oto niektóre z nich:

Fałszywe raportowanie wokół zabójstw honorowych przez członków rodziny i świadków:

Znaczna liczba zabójstw honorowych jest często zgłaszana pod innymi tytułami niż morderstwo. W tych przypadkach mężczyźni w rodzinie zazwyczaj chcą kontrolować kobiety i uważają kobietę lub dziewczynę za swoją własność, w wyniku czego najmniejsze nieposłuszeństwo wobec rozkazów, mimo że jest to jedno z najbardziej naturalnych praw każdego człowieka, jest uważane za szkodliwe dla rodziny. W wyniku tych myśli, w imię utraconej reputacji, gorliwości i uprzedzeń, dochodzi do morderstw, które są zgłaszane jako samobójstwa lub zgony naturalne przy współudziale innych świadków.

Imiona dziewczynek nie są rejestrowane przy urodzeniu:

W wielu krajach, z różnych powodów, imiona córek mogą nie być rejestrowane przy urodzeniu. Na obszarach wiejskich i odległych w Ekwadorze i Kenii, na przykład, odległość od urzędów państwowych jest jedną z największych barier w rejestrowaniu dzieci przy urodzeniu. W Bangladeszu rodziny muszą uiścić opłatę za rejestrację i uzyskanie aktu urodzenia, co stanowi niewielką barierę dla rodzin ubogich. W Kamerunie matki muszą mieć dwóch świadków, jeśli chcą zarejestrować swoje dzieci. Ponieważ imiona dziewczynek nie są rejestrowane przy narodzinach, ich życie i śmierć pozostają poza statystykami.

Współpraca policji z rodziną ofiary:

Współpraca policji i manipulacja wydarzeniami na miejscu zbrodni w raportowaniu jest kolejnym powodem, który uniemożliwia dostęp do prawdziwych statystyk zabójstw honorowych. Według niektórych działaczy na rzecz praw kobiet, w niektórych przypadkach policja nie zezwala na przeprowadzenie autopsji, co ułatwia rodzinie zgłoszenie naturalnej śmierci ofiary.

Co to jest zabójstwo honorowe?

Morderstwo dla honoru jest morderstwem w imię honoru. Jeśli brat morduje swoją siostrę, aby przywrócić honor rodziny, to jest to zabójstwo honorowe. Według aktywistów, najczęstszymi powodami morderstw dla honoru są:

Pytania dotyczące morderstw dla honoru

  • odmawia współpracy w zaaranżowanym małżeństwie.

  • chce zakończyć związek.

  • była ofiarą gwałtu lub napadu na tle seksualnym.

  • został oskarżony o stosunki seksualne poza małżeństwem.

Obrońcy praw człowieka uważają, że co roku dokonuje się 100 tys. zabójstw honorowych, z których większość nie jest zgłaszana władzom, a niektóre są nawet celowo ukrywane przez same władze, na przykład dlatego, że sprawcy są dobrymi przyjaciółmi lokalnych policjantów, urzędników lub polityków. Przemoc wobec dziewcząt i kobiet pozostaje poważnym problemem w Pakistan, Indie, Afganistan, Irak, Syria, Iran, Serbia i Turcja.

Posted in Dochodzenie, Zabójstw honorowych and tagged , .