MDNDR011 powstrzymuje się od dochodzenia w sprawie N. Achikzei, Z. Mehraban i pana P.H. Ruijzendaal

Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.

Do: R. Geissen
Utrecht

Adres wizyty: Zeist, Utrechtseweg 141
Jednostka korpusu: policja okręgowa
Leczone przez: Johan de Boer (ps)
Telefon: 030-6972999
Nasze referencje: PLO920/09-192579
Twoje referencje: Pańskie oświadczenie z dnia 23 czerwca 2009 r.
Data: 8 września 2009 r.
Przedmiot: Powstrzymanie się od prowadzenia dochodzeń wyjaśniających

Drogi panie,

W dniu 23 czerwca 2009 roku zgłosiłeś kilka przestępstw w Zeist, które zostały popełnione przeciwko Tobie lub Twojej firmie przez byłego pracownika i byłego stażystę oraz niektórych członków ich rodzin w okresie styczeń 2008 – czerwiec 2009 roku. Wkrótce po zarejestrowaniu deklaracji oceniłam ją i zdecydowałam się nadać jej niski priorytet; w rezultacie w deklaracji nie prowadzi się żadnego/niewielką ilość działań następczych. Teraz ponownie oceniłem pańską deklarację i postanowiłem nie przeprowadzać (dalszego) dochodzenia w tej sprawie; pańska deklaracja zostanie umieszczona na półce.

Argumenty, które doprowadziły do tej decyzji, można znaleźć w:
1. priorytety ustalone przez administrację publiczną i prokuraturę. Przecież każde badanie wymaga zdolności, która jest (niestety) ograniczona;
2. ocena możliwości pomyślnego zakończenia sprawy lub skazania oskarżonego;
3) stopień, w jakim postępowanie karne jest zarówno wykonalne, jak i stosowne.

Ustalono, że wszczęcie dochodzenia wymagałoby dużego potencjału, a wysiłek ten jest nieproporcjonalny do priorytetu sprawozdania. Ponadto stało się dla mnie jasne, że domniemane przestępstwa kryminalne miały miejsce w ograniczonym kręgu i że w rezultacie interes Wspólnoty jest ograniczony lub nie istnieje. Skuteczne ściganie wydaje się zatem niezwykle wątpliwe, tym bardziej, że prawne i przekonujące dowody dotyczące różnych domniemanych czynów przestępczych są trudne lub niemożliwe do przedstawienia. Z tych powodów interwencja rządu karnego jest powstrzymywana; lepiej byłoby, gdyby konflikt ten został zażegnany między stronami w sądzie.

Uprzejme pozdrowienia,
Szefa detektywa / zastępcy prokuratora,

MDNDR011

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .