Anita Frielink (ps) z policji Zeist bada raport N. Achikzei

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.
Policja w Utrechcie
Powiat Binnensticht
Zeist
Nr akt: PL0920/09-001375

raport policyjny


Przeze mnie PETRA BERNADINA FRIENDS
policjant policji, Utrecht, powiat Binnensticht
stwierdza się, co następuje:

NINIEJSZYM OŚWIADCZA SIĘ, CO NASTĘPUJE
=========

Projektant N. ACHIKZEI zgłosił zniesławienie, zniesławienie i zniewagę. Deklarator jest zaręczony z panem Z. Mehrabanem.
(Uwaga: z dochodzenia wynika, że oskarżony założył, że oboje byli małżeństwem i że N. ACHIKZEI dzisiaj nazywa się N. MEHRABAN).

Strona pozwana była pracodawcą zgłaszającego od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 7 maja 2008 r. W dniu 6 maja 2008 r. powiadamiający otrzymałby od strony pozwanej wiadomość e-mail z informacją, że może wziąć cały maj wolny. W dniu 7 maja 2008 r. strona pozwana poinformowała powiadamiającego telefonicznie, że jej umowa z Advios nie zostanie przedłużona.

Następnie następnego dnia zgłaszający otrzymał od pozwanego wiadomość e-mail z informacją, że narzeczona strony zgłaszającej wysłała mu groźbę śmierci.
Oskarżony chciał, aby powiadamiający wycofał jej groźbę śmierci. Osoba wydająca rozkaz wskazuje, że nie wysłała groźby śmierci.
(Uwaga werbalizacja: nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie zagrożenia)

Następnie zgłaszający otrzymał łącznie około dwu do trzystu e-maili od swojego byłego pracodawcy od czasu jej zwolnienia. W wiadomościach tych pisano, że jej mąż był głupim Afgańczykiem i że był salafitą i/lub fundamentalistą. Podejrzany napisał również, że sygnatariusz niósł przeciwko niemu dżihad w imię islamu.

Oszczerstwo przez Internet:
Oskarżony wyraził się w bardzo niepożądany sposób.
do informatora, na następujących stronach internetowych:
www.internetoplichting.nl
expiratieweb.nl
Bóg.dla.głupich.i.głupich.

Na stronie oplichting.nl, osoby prywatne ostrzegają się wzajemnie o domniemanych oszustach, imię N. MEHRABAN pojawiło się w związku z oszustwem. Wspomniano również o koncie bankowym N. Mehrabana.

Pozwany stwierdził, że nazwisko i inicjały odpowiadały nazwisku i inicjałom zgłaszającego. Strona pozwana rozpoczęła uzupełnianie terenu o uwagi dotyczące strony poszkodowanej.

Jednakże dochodzenie przeprowadzone przez podmiot składający sprawozdanie w banku wykazało, że powiadamiający nie ma nic wspólnego z N. Mehrabanem na miejscu oszustwa. Numer konta bankowego nie pasuje.

Załączone kopie stron internetowych pokazują:


PL0920/09-001375- 1

 

Nr akt: PL0920/09-001375


– Mówi, że sygnatariusz wpadł w pułapkę przestępczą.
– mówi, że sygnatariusz jest oszustem.
– Mówi, że osoba sporządzająca raport kłamie i że złożyła fałszywy raport.

OSTRZEŻENIE
=========
Podejrzany był przesłuchiwany 21 stycznia 2009 roku. Oskarżony nie mógł w żaden sposób udowodnić, że został faktycznie zastraszony przez deklarującego. Odwoływał się do własnej strony internetowej swojej pracy: expiratieweb.nl, na której opowiedział własną historię.

Po przesłuchaniu podejrzanego przez policję, następnego dnia wysłał kolejną wiadomość na stronie oplichting.nl. Ta strona została dodana do pliku.

Pozwany wydaje się być przekonany, że deklarujący znajduje się pod wpływem pewnego Abdula Jabbara van der Ven, którego nie zna osobiście i co do którego nie jest pewien, czy deklarujący zna go osobiście. Według oskarżonego, deklarator prowadzi przeciwko niemu kampanię nienawiści za pośrednictwem Abdula Jabbara, a oskarżony czuje się ofiarą w tej sprawie.

Uwaga demaskująca stan umysłu podejrzanego:

W trakcie przesłuchania wydawało nam się, że pozwany, pomimo współkierowania firmą doradztwa finansowego, mógłby mieć wizję tunelu w odniesieniu do deklarującego. Możliwe, że oskarżony pomylił rzeczywistość i fikcję w odniesieniu do osoby składającej oświadczenie. Dla przykładu, przyznał on, że była to pomyłka, że skojarzył jej nazwisko z imieniem N. MEHRABAN na stronie www.internetoplichting.nl, podczas gdy pewnego dnia po przesłuchaniu na tej stronie ponownie połączył jej nazwisko z deklarującym.

Z oświadczeń pozwanego i ogłoszeń powiadamiającego wynika, że motywem zachowania pozwanego może być to, że pozwany chciałby zawrzeć związek małżeński z samym powiadamiającym.

Z informacji od strony poszkodowanej wynika, że w dniu 3 lutego 2009 r. obie strony były stronami w sprawie cywilnej. Zajmował się zwolnieniem strony poszkodowanej. Również w tej sprawie zniesławienie zostało przywołane za pośrednictwem strony internetowej www.internetoplichting.nl Tutaj też oskarżony zeznał, że widział tunel.

Z czego przeze mnie,
MDNDR010, pod przysięgą urzędową
został sporządzony, ten zapis, który zamknęłam i podpisałam.
w ZEIST w dniu 6 lutego 2009 r.

MDNDR010


PL0920/09-001375- 2*

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .