Wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Utrechcie z powodu sporu przemysłowego między N. Achikzei a Advios Assurantiën BV

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.
w imię królowej

 

Sąd

 


SĄD W UTRECHCIE

Kanton sektorowy

Lokalizacja Utrecht

Numer sprawy: 581426 UC EXPL 08-9098

wyrok wydany in absentia w dniu 9 lipca 2008

w kategoriach

Narges Achikzei
mieszkających w Zeist
nr dodatku uszlachetniającego. 4 GW4533
autoryzowani prawnicy RBN
powoda,

przeciwko:

Advios Assurantiën B.V.
ustanowiony Chilidreef 11
3563 HD Utrecht HD
strona pozwana

Motywy sądu rejonowego

Powód wniósł pozew.
Pozwany nie odpowiedział (w terminie) i nie złożył wniosku o odroczenie, w związku z czym pozwany nie dotrzymał terminu.
Ponieważ powództwo nie wydaje się Sądowi Okręgowemu bezprawne lub nieuzasadnione, będzie ono dopuszczalne w przypadku niestawiennictwa.

2) Nakazuje pozwanemu zapłatę na rzecz powoda z tytułu dowodu udzielenia absolutorium:

1. 1 700,00 EUR brutto w odniesieniu do wynagrodzenia za miesiąc maj 2008 r;
2. 1.632,00 EUR brutto z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia urlopowego;
3) 567,00 EUR brutto z tytułu niezapłaconych dni urlopu;
4. ustawowy wzrost zgodnie z § 7:625 holenderskiego Kodeksu Cywilnego o 50% ponad kwotę, o której mowa w punktach od 1. do 3. powyżej.
przydzielone kwoty;
5. ustawowe odsetki od przydzielonej kwoty, o której mowa w punktach od 1. do 4. powyżej, od 1 czerwca 2008 r. do dnia spełnienia świadczenia;  

 

Numer sprawy: 581426 UC EXPL 08-9098 arkusz 2


Decyzja

Sędzia kantonalny:

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą do czasu wydania wyroku szacowanego na 461,44 EUR, w tym 175,00 EUR na rzecz strony pozwanej, która została obciążona kosztami postępowania. wynagrodzenie upoważnionego przedstawiciela, wypłacane sekretarzowi Sądu Okręgowego w Utrechcie;

stwierdza wykonalność tego orzeczenia w formie akcji;

odrzuca więcej lub w inny sposób żądań.

Orzeczenie to zostało wydane przez S.M. van Lieshouta, sędziego sądu rejonowego, i znajduje się w obecności sekretarza ogłoszonego publicznie w dniu 9 lipca 2008 r.

 

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .