Raport R. Geissen przeciwko Z. Mehraban i P.H. Ruijzendaal za zabójstwo na posterunku policji w Utrechcie

caret-down caret-up caret-left caret-right
Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.
POLICJA UTRECHT
DYSTRYKTUALNE MIESZKANIE UTRECHTU
WSParcie iamp; ZARZĄDZANIE
INTAKE & SERVICE KAAPHOORN
Telefon 09008844
oficjalny numer sprawozdania: PL0910/2010247778-1
(Nr HKS: PL0920.920.920.920.2010.6890)
Foyer Obszar roboczy: Zeist Binnen Zeist/Bunnik

Protokół procedury
Wyjaśnienie

 


Miejsce zbrodni: Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW Zeist.
HKS obiekt: nieruchomość, inne
Data odbioru/czas: od wtorku 1 stycznia 2008 r. o godz. 00:00 do daty odbioru.
Środa 13 października 2010 r. 00:00:00
MDNDR023, patrol policji,
Intake & Service Kaaphoorn, Police
Utrecht

Ja, przewoźnik MDNDR023, inspektor policji, Intake & Service Kaaphoorn, Utrecht Police, oświadczam, co następuje:

W środę, 13 października 2010 r. o godzinie 14:34 pojawiła się przede mną osoba na posterunku policji Kaaphoorndreef 3 w Utrechcie, osoba, która mnie oddała. być:

Nazwisko: Geissen
Imię i nazwisko: Ralph
Data urodzenia: 13 kwietnia 1977 r.
Miejsce urodzenia: Utrecht w Niderlandach.
Sex: Człowiek
Obywatelstwo: niderlandzkie
Adres: Nieznany 9999
Lokalizacja: Nieznana
Kraj: Nieznany

Złożył oświadczenie w sprawie faktów przedstawionych poniżej i wyjaśnił, co następuje:

“Od wtorku 1 stycznia 2008 r. o godz. 00.00 do środy 13 października 2010 r. o godz. 00.00, przestępstwo wymienione we wstępie zostało popełnione przeciwko Laan van Vollenhove 2175, 3706 GW, Zeist.

Zgłaszam oszustwa, groźby, zniewagi/lasery, fałszywe oświadczenia, wymuszenia/groźby, nękanie, poświęcenie nieformalnego małżeństwa muzułmańskiego, współudział w morderstwie.
188 Kodeksu karnego
326 Kodeksu karnego
45 ust. 1 Kodeksu karnego
261 § 1 ust. 1 Kodeksu karnego
285 ust. 1 Kodeksu karnego


Modulo n.: 628615 – PVAANG – Pagina 1 –
LFN12.2.11

 

Numer sprawozdania urzędowego PL0910 2010247778-1
Policja w Utrechcie


317 ust. 1 Kodeks karny

Wcześniej złożyłem oświadczenie w imieniu mojej firmy Advios Assurantien BV pod numerem 09-192579. Chcę jednak złożyć oświadczenie również we własnym imieniu.

Składam skargę na adwokata Petera Hansa Ruijzendaala i Haroena Mehrabana. Haroen była narzeczoną Narges Achikzei. Narges Achikzei jest byłym pracownikiem.

Mój adres jest tajny, nie chcę podawać swojego adresu. Policja może komunikować się na piśmie za pośrednictwem prawnika karnego J.A.W. Enoch, Postbus 4063, 3502 HB Utrecht.

Oświadczenie to musi być powiązane z mutacją 08-146199. Sędzia przyznał, że istnieje “subtelne zagrożenie życia”. Nadawca “subtelnego zagrożenia śmiercią” to najprawdopodobniej grupa przestępców z adresami IP 838759231, 82169250170 i 868835142.

Deklaracja ta musi być powiązana z 09-192579, która jest powiązana z 08-274993, 2008.30608, 2008.30671 i 2008.30270.

Konto Abn Amro o numerze 478632320 jest zarejestrowane na nazwisko Narges Mehraban, urodzone 19 września 1986 r. Narges i Haroen Mehraban pobrali się ze sobą poprzez nieformalne małżeństwo muzułmańskie i złożyli fałszywą skargę przeciwko mnie pod numerem procesowym 08-365181, na podstawie której dwa pozwy cywilnoprawne przeciwko mnie i Advios Assurantien B.V. złożyli Narges Achikzei, Sahar Achikzei, Haroen Mehraban i ich prawnik Peter Hans Ruijzendaal. Ponieważ ówczesny urzędnik policji Zeist zażądał jedynie podania nazwiska i danych adresowych od Abn Amro zamiast danych osobowych, prokurator zdecydował o wszczęciu przeciwko mnie sprawy karnej o zniesławienie/obelgę i prześladowanie (16/440678-09).
Grupa Perp jest nadal zdeterminowana, aby mnie skazać. Dobre intencje e-mail od mnie wysłany do Sahar Achikzei zaraz po zabójstwie Narges Achikzei jest przez Petera Hansa Ruijzendaala z napisaniem jego strony dodanej do mojego rejestru karnego.

Deklaracja ta musi być powiązana z 20083217, która jest powiązana z 2009180, 2009583, 2009177855, 20095369, 20083217, 20093796, 20092059.
Dżentelmen N. Mehraban” prawdopodobnie wykorzystał nazwiska i dane telefoniczne pani Buitendijk z Sneek do przeprowadzenia nowej kampanii oszukańczej w MarktPlaats.nl.

Narges Achikzei została zamordowana przez siostrę przyjaciółki Haroen Mehraban, ponieważ chciała poślubić wybranego przez siebie mężczyznę. Haroen Mehraban twierdziła, że Narges krzyknęła “Pomocy! Trzech mężczyzn trzyma mnie!”. Haroen Mehraban i jego teściowa wskazali bezpośrednio na mnie jako podejrzanego/perpetratora/klienta. Detektyw powiedział mi, że wszyscy Afgańczycy, z którymi rozmawiali, wymienili nazwisko Ralph Geissen. Policja nie mogła mnie chronić. Detektyw opisał to jako “najpoważniejszą formę zniesławienia”. Detektywi poprosili (teściów) rodzinę Narges Achikzei kilka razy na próżno, aby powstrzymać wszystkie fałszywe oskarżenia przeciwko Ralph Geissen.


Modulo n.: 628615 – PVAANG – Pagina 2 –
LFN12.2.11

Numer sprawozdania urzędowego PL0910 2010247778-1
Policja w Utrechcie


Wydaje się, że brat MDNDR021a R. wykonał pracę dla swojego przyjaciela Haroena Mehrabana i że ukrywa się za pseudonimami “EFG11” w FOK! Forum i “Infidel fucker”, “Żyjemy jak lew” na forum “god.voor.dommen.nl” i za adresem ip 8680168141. Jeśli dochodzenie wykaże, że ten pomysł jest prawdziwy, wówczas adres IP 6221619250 ma duże szanse na to, że zostanie uznany za jednego z głównych zleceniodawców morderstwa w wyniku pożaru w Narges Achikzei.

Mam oznaki, że __________ Achikzei kupił benzynę co najmniej na miesiąc przed zabójstwem w Fremouw Fuels Bv w Zeist. Zabójstwo wydaje się być w pełni zainscenizowane i bardzo dobrze skoordynowane. Narges Achikzei został ustawiony i ludzie próbują zrobić to samo ze mną. Wszystko, co Haroen Mehraban i jego teściowie robią i mówią, jest moim zdaniem szeptane im osobiście przez Petera Hansa Ruijzendaala. Jako grupa wykonują oni tragedię na scenie i chcą, aby za nią zapłacić. Jako ich wróg widzę w tym, że moim zadaniem jest udaremnianie ich złych planów.

Myślę, że Haroen Mehraban i jego prawnik Peter Hans Ruijzendaal są chciwi jako motyw do zbierania pieniędzy z ubezpieczenia. Byłby to jeden z powodów, dla których Haroen Mehraban i jego teściowa przyglądali się, jak Narges walczyła z Achikzei o swoje życie. Widzenie umierającego ukochanego jest złem koniecznym (traumatyzującym), jeśli chce się żądać od skazanego sprawcy MDNDR021a R…. Ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej MDNDR021 musiałby zapłacić tę kwotę. Haroen Mehraban/Sahar Achikzei (15.000) i Peter Ruijzendaal (15.000) żądają ode mnie i Advios Assurantiën B.V. pieniędzy na podstawie wątpliwych, nieodwołalnych wyroków wydawanych przez błędnie kierowanych sędziów. Haroen Mehraban i jego teściowie powiedzieli detektywom na ich pierwszym posiedzeniu, że wyroki zostały wydane i że muszę za nie zapłacić. Być może brat MDNDR021a R. otrzymał obietnicę części pieniędzy w udanym zamachu, po którym nastąpiła trwająca całe życie cisza/lądowanie.

Postawa sądownictwa jest do tej pory nieprofesjonalna i zawodowa. Najpierw detektyw obiecał mi, że mój raport o numerze 09-192579 zostanie rozpatrzony przez zespół detektywistyczny. W sprawozdaniach w gazetach wspominano również o tym, że rodzinie postawiono zarzut oszustwa i że moja sprawa została uwzględniona w dochodzeniu.
Najwyraźniej zespół detektywistyczny był zszokowany tym, co zobaczyli, a w międzyczasie sierżant policji, Zeist bez wstydu, odniósł się do pisma prokuratora i powiedział, że mój raport nie został rozpatrzony i że będę musiał wszcząć postępowanie na podstawie art. 12, jeżeli nie zgodzę się z decyzją komendanta policji w Zeist. Szczególnie zalecono mi skierowanie sprawy do innego prokuratora.

Ukrywam się już od ponad dwóch lat. Czuję
jest poważnie zagrożony i gwałtownie poszukiwany przez notoryczną grupę przestępczą. Oprócz uszczerbku dla mojej reputacji, poniosłem również straty finansowe w wyniku działalności przestępczej grupy przestępczej. Musiałem ponieść koszty związane z ukrywaniem się, musiałem ponosić koszty związane z wszelkiego rodzaju wątpliwymi procesami sądowymi, a z powodu kłopotów z podejrzanymi nie mogłem żądać dobrej ceny za sprzedaż mojego pakietu akcji Advios Holding BV osobom trzecim.


Modulo n.: 628615 – PVAANG – Pagina 3 –
LFN12.2.11

Numer sprawozdania urzędowego PL0910 2010247778-1
Policja w Utrechcie


W związku z upadłością Advios Assurantiën BV, Advios Holding BV musi również zostać postawiony w stan upadłości, w wyniku czego dla mnie, jako osoby prywatnej i ważnego akcjonariusza, strata finansowa tylko wzrośnie. Księgowy potwierdził, że strata finansowa dla mnie, jako osoby prywatnej, wynikająca bezpośrednio z lat wymuszenia tej grupy przestępców, przekracza 100 000 euro.

Wydaje się, że niektóre elementy Prokuratury Generalnej mają negatywny stosunek do egzekwowania prawa i przepisów, a w szczególności zasady szerokiego ścigania w przypadku zabójstw w imię honoru. Niektórzy nie są w stanie pojąć czarnego serca podejrzanych. Inni rozumieją czarne serce podejrzanych, co sprawia, że oddział Ministerstwa Sprawiedliwości jest zauważalny.

Na podstawie prawodawstwa europejskiego wymiar sprawiedliwości jest zobowiązany do przeprowadzenia szeroko zakrojonego postępowania karnego w przypadku zabójstw w imię honoru. Tak jak władze sądownicze są zobowiązane, w przypadku złożenia fałszywej deklaracji, do wszczęcia postępowania karnego przeciwko tym, którzy złożyli fałszywą deklarację i/lub skorzystali z niej finansowo. Fałszywe postępowanie karne przeciwko mnie jako ofierze musi oczywiście zostać natychmiast przerwane przez prokuraturę, gdy tylko prokuratura dowie się o faktach, że Narges Achikzei, Haroen Mehraban i Peter Hans Ruijzendaal są zamieszani w oszustwo i złożyli fałszywe sprawozdanie, aby zamaskować ten fakt i kontynuować swoje oszukańcze praktyki. Dobrzy, czujni obywatele muszą mieć możliwość polegania na wiarygodnej i uczciwej prokuraturze. To samo dotyczy prokuratury: Lepiej skręcić w połowie drogi niż całkowicie się zgubić.

Jako ofiara żądam, w moim własnym imieniu i w imieniu tych, których to dotknęło, aby prokuratura ściśle przestrzegała złożonych przez siebie obietnic, a także prawodawstwa i przepisów. Wszyscy podejrzani muszą zostać postawieni przed sądem karnym. Funkcjonariusze policji nie powinni popełniać błędu myślenia, że w tym przypadku mogą mówić nieprawdy bez zakłóceń i bezkarnie, ponieważ ofiarą jest tylko obca kobieta, a Afgańczycy nie rozumieją nic na temat holenderskiego systemu prawnego. Są też Holendrzy, którzy byli w związku z Narges Achikzei i dokładnie wiedzą, co się dzieje i wiedzą, kiedy prokuratura mówi kłamstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno trzymać się z dala od rozpowszechniania wymyślonych fantazyjnych historii w mediach, w których MDNDR021 jest przedstawiany przez grupę sprawców jako zazdrosny rywal miłości Narges Achikzei. Przecież policja i minister sprawiedliwości wielokrotnie stwierdzali, że przemoc związana z honorem jest najprawdopodobniej motywem morderstwa. Przemoc związana z honorem zawsze dotyczy grupy sprawców.

Łączna liczba zebranych sprawozdań wyraźnie pokazuje, że Haroen Mehraban i jego teściowa należą do inicjatorów fałszywej kampanii oszczerstw przeciwko mnie. Jeśli zostaną postawieni przed sądem karnym i skazani, znika również możliwość dochodzenia odszkodowania za krzywdę we właściwym czasie.


Modulo n.: 628615 – PVAANG – Pagina 4 –
LFN12.2.11

Numer sprawozdania urzędowego PL0910 2010247778-1
Policja w Utrechcie


Mam nadzieję, że prokuratura wkrótce odzyska zmysły i zdecyduje się podjąć zdecydowane działania przeciwko wszystkim sprawcom i wspólnikom, aby wysłać silny sygnał ofiarom, świadkom, pracownikom organizacji humanitarnych, miejscowym mieszkańcom, prawnikom i społeczności afgańskiej, że tego rodzaju praktyki nie będą w żaden sposób tolerowane w Europie.

Jest bardzo prawdopodobne, że zespół dochodzeniowy będzie również wiedział, kto popełnił morderstwo i dlaczego Narges został podpalony. Klienci są prawdopodobnie tymi samymi osobami, przeciwko którym złożyłem zarzuty. Jako ofiara i osoba, która przeżyła, domagam się, aby niezależny i bezstronny prokurator podjął decyzję o wszczęciu postępowania karnego wobec grupy przestępców i aby przepisy ustawowe i wykonawcze nie zostały oczywiście uchylone, ponieważ przestępcy są fałszywi.
tarzającego się w roli ofiary. Dla sprawiedliwego procesu sądowego w Holandii ważne jest, aby Ministerstwo Sprawiedliwości przestało kłamać i podjęło decyzję o postawieniu grupy przestępców przed sądem karnym.

Nikt nie otrzymał prawa ani pozwolenia na popełnienie tego czynu.

Dane Terwee
Roszczenia o odszkodowanie w przypadku podejrzenia: Tak
Ubezpieczony : Nie.
Rozliczenie wiadomości: Tak
Pragnie wsparcia dla ofiar: Nie.
Przekazywanie danych osobowych: Tak
Połączenia w sesji : Tak
Pracownik opieki nad ofiarami: W.F. Verbeeke

Po tym jak ja, MDNDR023, przeczytałem oświadczenie deklarującego, trzymał się go, a potem podpisaliśmy.

MDNDR023

(być oficerem dowodzącym)

R. Geissen

(zgłaszający)

Z których złożyłem obietnicę objęcia urzędu, to oficjalne sprawozdanie, które podpisałem w Utrechcie w dniu 16 października 2010 roku.

MDNDR023 na zastawie


Modulo n.: 628615 – PVAANG – Pagina 5 –
LFN12.2.11

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .