Brak merytorycznej odpowiedzi ze strony kierownictwa policji na skargę R. Geissen na skorumpowaną akcję policyjną

Narges Achikzei, która została podpalona, i jej chłopak mieli gwałtowny konflikt z 32-letnim byłym pracodawcą kobiety w Utrechcie. Rodzina jest związana z oszukańczymi praktykami. W każdym razie zostały one oskarżone przez rannego. Sam został wezwany do sądu tydzień po morderstwie pożarowym w związku ze zniesławieniem. Od dłuższego czasu mówi się, że wysyłał e-maile do kobiety - byłej robotnicy - i uszkodził jej honor i dobre imię.

Jest bardzo prawdopodobne, że ten konflikt odegrał rolę w okrutnej śmierci. Prokuratura nigdy nie chce odpowiadać na pytania dotyczące treści konfliktu prawnego. Oczywiste jest, że konflikt wywarł ogromną presję na Achikzei i inne zaangażowane strony.

PO Box 8300
3503 RH Utrecht

Do:
R. Geissen
PO Box 4063
3502 HB Utrecht

Telefon 0900-8844 (stawka lokalna)

Adres do odwiedzin          Kroonstraat 25, Utrecht
Jednostka korpusu           Zarządzanie korpusem

Leczone przez panią         M. van Rossum.
Bezpośredni numer          0900-8844
Nasza sprawa                     2011-0107
Data                                     2 lutego 2011 r.
Przedmiot                          Skarga na działania policji

Drogi panie Geissen,

W swoim piśmie z dnia 26 stycznia 2011 r. składa Pan/Pani skargę dotyczącą sposobu przeprowadzenia dochodzenia karnego w sprawie morderstwa pożarowego Zeist. Nie będę rozpatrywał Państwa skargi. Sąd ustali, czy dochodzenie karne było prawidłowe. Nie można tego ocenić w ramach procedury składania skarg. Piszesz również, że chcesz, aby dochodzenie w celu ustalenia faktów zostało przeprowadzone przez Krajowy Departament Dochodzeń Kryminalnych. Nie mogę spełnić tego żądania. Takie dochodzenie jest prowadzone na polecenie prokuratora.

W odniesieniu do Państwa oświadczeń obowiązują następujące zasady.
08-146199:
Nie jest to oświadczenie, ale mutacja. Oznacza to, że to, co zgłosiłeś, jest znane policji, ale nie prowadzi do wszczęcia postępowania karnego.
09-192579:
Jest to raport, o którym prokurator podjął decyzję o niepodejmowaniu dochodzenia/prokursyfikacji zgodnie z prawem karnym. Zostałeś o tym poinformowany na piśmie przez prokuraturę. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o zwolnieniu, możesz złożyć skargę do sądu na piśmie, zgodnie z art. 12 Kodeksu postępowania karnego.
2010247778:
Jest to jednak deklaracja. Prokurator sprawdzi, czy zostanie to załatwione. O tym poinformuje Państwa na piśmie.

Jeśli nie zgadzasz się z moją decyzją, możesz zwrócić się do Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich o przeprowadzenie dalszego dochodzenia w ciągu jednego roku od otrzymania niniejszego pisma. Adres jest następujący: De Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC ‘s-Gravenhage. Aby uzyskać więcej informacji, można również zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu Narodowego Rzecznika Praw Obywatelskich: 0800-335 5555 lub skonsultować się ze stroną internetową: www.nationaleombudsman.nl.

Z poważaniem,
kierownik sił policyjnych policji z Utrechtu,
w imieniu Komisji

W.H. Woelders.
zastępca szefa policji

Posted in Chronologia, Dochodzenie, Innowacje, Morderstwo Narges Achikzei, Whistleblower, Władze holenderskie and tagged , , , , , .