Historia zabójstw honorowych

caret-down caret-up caret-left caret-right
Esbah
urodzony: 2004
zamordowany: ?
Rezydencja: Sana'a
Pochodzenie: Jemen
Dzieci: brak
Sprawca: jej bracia (25, ?, ?) i ojciec (?)
Jemen nie był miłym krajem dla kobiet do życia od wielu dziesięcioleci z powodu wojny, niedoborów żywności i staromodnych praw opiekuńczych. Jemeńskie organizacje kobiece opowiadają się teraz, za przykładem Syrii, za tym, aby zabójstwa honorowe nie były już postrzegane jako okoliczność dającą się obronić, ale raczej jako okoliczność obciążającą, aby skutecznie zwalczać to zjawisko i lepiej chronić młode kobiety przed przemocą związaną z honorem ich partnera, ojca, braci czy bratanków.

"Znieść ustawy o opiece"
Błaganie o natychmiastowe usunięcie obecnych przepisów dotyczących opieki z kodeksu karnego jest następstwem nowych, szokujących objawień w sprawie zabójstwa 16-letniej Esbah z Sany, która została otruta i powieszona przez swoich braci na polecenie ojca. Sprawcy odwołują się do praw opiekuńczych i ufają, że sędziowie będą przestrzegać tych praw i dlatego wkrótce nałożą na nich niską lub nawet żadną karę.

Organizacje feministyczne zwracają uwagę, że Unia Europejska zobowiązuje policję i sądownictwo państw członkowskich do ścigania wszystkich sprawców w przypadku zabójstwa dla honoru na podstawie rzetelnej i prawdziwej historii, aby skutecznie zwalczać to zjawisko, ponieważ niska postrzegana szansa na złapanie sprawców przez władze odgrywa również rolę w zleceniu zabójstwa w tym przypadku.

Rekonstrukcja męczeństwa Esbah
Lokalne działaczki w dzielnicy Sa'fan w pobliżu stolicy Jemenu poinformowały, że niektóre kobiety obecne na pogrzebie Isbah zauważyły siniaki na kilku częściach jej ciała i zgłosiły to władzom.

Kiedy policja rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie, znaleźli bardzo obciążające nagrania wideo i zdjęcia na telefonach komórkowych braci, które dowodzą, że rzeczywiście napadli i zamordowali ich siostrę.

Torturowanie zostało zrobione z żelazkiem i wstrzymanie jedzenia, zanim została zmuszona do picia czystego spirytusu. Bracia przekazali zdjęcia pobicia sobie nawzajem i swojemu ojcu, prawdopodobnie nigdy nie sądząc, że materiał ten zostanie wykorzystany jako dowód przeciwko nim w sprawie sądowej, w której zażądano by poważnych kar.

Po śmierci matki Esbah mówi się, że jej ojciec trzymał ją z dala od edukacji szkolnej i był zajęty zbieraniem drewna i rolnictwem.

Rodzina twierdziła, że Esbah powiesiła się z własnej woli, ale detektywi nie wierzą w tę historię.

W Jemenie można zabić kobietę bez kary, jeśli...
Po popełnieniu makabrycznego morderstwa, okłamaniu detektywów i zawstydzeniu narodu na arenie międzynarodowej, sprawcy zwrócili się do sądu z prośbą o niekaranie ich surowo, ponieważ Esbah, zgodnie z ich historiami, był zakochany w człowieku i dlatego morderstwo musiałoby być zaakceptowane przez sędziów na mocy prawa opiekuńczego.

Badania Forensic pokazują, że 16-letnia Esbah zmarła jako dziewica, aby jeszcze raz podkreślić, jak bardzo została skrzywdzona przez własnych krewnych.

Esbah, Maab i Samiha
Organizacje feministyczne zwracają uwagę, że przypadek Esbah nie jest odosobniony i że Jemen ma wiele podobnych przypadków młodych kobiet, które zostały okropnie zamordowane przez swoich krewnych z powodów związanych z honorem.

Organizacje feministyczne mają nadzieję, że w przyszłości kobiety będą lepiej chronione przed członkami rodziny, którzy popełniają przestępstwa honorowe przeciwko nim, poprzez zniesienie praw opiekuńczych.

Honorowe zabójstwa w Jemenie, podobnie jak w wielu innych krajach, powinny stać się raczej okolicznością obciążającą niż łagodzącą.

Jeden z braci został już zwolniony
Bardzo obciążający materiał filmowy i wszystkie zeznania świadków nie były wystarczające, aby władze w Sa'fan zatrzymały jednego z braci i jego żonę. Brat pomógłby w zabójstwie, a jego żona próbowałaby usprawiedliwić skutki tortur, rozpowszechniając wymyślone historie.

Zadowoleni bylibyśmy z wskazówek! Aby wysłać e-mail bezpośrednio do nas możesz po prostu kliknąć tutaj

Posted in Dochodzenie, Innowacje, Whistleblower, Zabójstw honorowych and tagged , , , .