Historia zabójstw honorowych

Maryam
urodzony: 1982
zamordowany: 14 grudnia 2017
Miejsce zamieszkania: Hamburg-Bramfeld
Pochodzenie: Iran
Dzieci: 1 córka (w akcie 1 l.)
Sprawca: jej mąż Ali Reza S. (43 l.)
Maryam jest wprowadzany do Iranu, który mieszka w Hamburgu przez znajomego. Zaprzyjaźnia się przez Skype'a i żeni się korespondencyjnie. Ali Reza później stwierdza, że chciał kobiety, która była dziewicą i nie miała operacji plastycznej. W marcu 2016 roku w Iranie rodzi się córka. W październiku 2017 roku matka i córka przeprowadzają się do Niemiec.

Przemoc szybko się rozwija, urząd pomocy młodzieży zakłada pomoc rodzinną. Istnieje raport o niebezpiecznych urazach ciała.

14 grudnia 2017 roku Ali Reza uderza żonę na głowie szklanym słoikiem, łamiąc jej czaszkę. Następnie kłusie ją 25 razy i w końcu udusza chustą. Córka jest w mieszkaniu podczas przestępstwa. Następnie sprawca zabiera ją do sąsiadów, którzy wzywają policję. Ali Reza boli się wtedy sam. Maryam umiera w szpitalu. Córka przyjeżdża do Niemiecki Czerwony Krzyż.

W czerwcu 2018 r. rozpoczyna się proces o nieumyślne spowodowanie śmierci w Sądzie Krajowym w Hamburgu. Ali Reza wyjaśnia, że porzucił studia stomatologiczne w Teheranie. Następnie przeniósł się do kręgów politycznych. Około 2007 roku przyjechał do Niemiec jako uchodźca i przeszedł na chrześcijaństwo. Nie można wykluczyć, że miał nadzieję, iż zwiększy to jego szanse na uzyskanie zezwolenia na pobyt. W każdym razie jego wniosek o nadanie statusu uchodźcy został rozpatrzony pozytywnie w 2009 roku, po czym ukończył szkolenie jako kaznodzieja asystent protestancko-luterański. Występuje jednak przed sądem z tłumaczem. Zajmował się również pomocą uchodźcom.

W lipcu Ali Reza zostaje skazany na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznaje jego depresję za czynnik łagodzący. Sąd podkreślił, że nie może rozpoznać żadnej wyrzuty sumienia u pozwanego.