Historia zabójstw honorowych

caret-down caret-up caret-left caret-right
Maryam
urodzony: 1982
zamordowany: 14 grudnia 2017
Miejsce zamieszkania: Hamburg-Bramfeld
Pochodzenie: Iran
Dzieci: 1 córka (w akcie 1 l.)
Sprawca: jej mąż Ali Reza S. (43 l.)
Maryam jest wprowadzany do Iranu, który mieszka w Hamburgu przez znajomego. Zaprzyjaźnia się przez Skype'a i żeni się korespondencyjnie. Ali Reza później stwierdza, że chciał kobiety, która była dziewicą i nie miała operacji plastycznej. W marcu 2016 roku w Iranie rodzi się córka. W październiku 2017 roku matka i córka przeprowadzają się do Niemiec.

Przemoc szybko się rozwija, urząd pomocy młodzieży zakłada pomoc rodzinną. Istnieje raport o niebezpiecznych urazach ciała.

14 grudnia 2017 roku Ali Reza uderza żonę na głowie szklanym słoikiem, łamiąc jej czaszkę. Następnie kłusie ją 25 razy i w końcu udusza chustą. Córka jest w mieszkaniu podczas przestępstwa. Następnie sprawca zabiera ją do sąsiadów, którzy wzywają policję. Ali Reza boli się wtedy sam. Maryam umiera w szpitalu. Córka przyjeżdża do Niemiecki Czerwony Krzyż.

W czerwcu 2018 r. rozpoczyna się proces o nieumyślne spowodowanie śmierci w Sądzie Krajowym w Hamburgu. Ali Reza wyjaśnia, że porzucił studia stomatologiczne w Teheranie. Następnie przeniósł się do kręgów politycznych. Około 2007 roku przyjechał do Niemiec jako uchodźca i przeszedł na chrześcijaństwo. Nie można wykluczyć, że miał nadzieję, iż zwiększy to jego szanse na uzyskanie zezwolenia na pobyt. W każdym razie jego wniosek o nadanie statusu uchodźcy został rozpatrzony pozytywnie w 2009 roku, po czym ukończył szkolenie jako kaznodzieja asystent protestancko-luterański. Występuje jednak przed sądem z tłumaczem. Zajmował się również pomocą uchodźcom.

W lipcu Ali Reza zostaje skazany na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd uznaje jego depresję za czynnik łagodzący. Sąd podkreślił, że nie może rozpoznać żadnej wyrzuty sumienia u pozwanego.

.errordiv { padding:10px; margin:10px; border: 1px solid #555555;color: #000000;background-color: #f8f8f8; width:500px; }#advanced_iframe {visibility:visible;opacity:1;vertical-align:top;}#ai-layer-div-advanced_iframe p {height:100%;margin:0;padding:0}.ai-lazy-load-advanced_iframe { width: 120%; height: 900px; padding: 0; margin: 0; }

var ai_iframe_width_advanced_iframe = 0; var ai_iframe_height_advanced_iframe = 0;function aiReceiveMessageadvanced_iframe(event) { aiProcessMessage(event,"advanced_iframe", "true");}if (window.addEventListener) { window.addEventListener("message", aiReceiveMessageadvanced_iframe);} else if (el.attachEvent) { el.attachEvent("message", aiReceiveMessageadvanced_iframe);}var aiIsIe8=false;var aiOnloadScrollTop="true"; if (typeof aiReadyCallbacks === 'undefined') { var aiReadyCallbacks = []; } else if (!(aiReadyCallbacks instanceof Array)) { var aiReadyCallbacks = []; } function aiShowIframeId(id_iframe) { jQuery("#"+id_iframe).css("visibility", "visible"); } function aiResizeIframeHeight(height) { aiResizeIframeHeight(height,advanced_iframe); } function aiResizeIframeHeightId(height,width,id) {aiResizeIframeHeightById(id,height);}function loadElem_advanced_iframe(elem) {}function aiModifyParent_advanced_iframe() { }var aiReadyAiFunct_advanced_iframe = function aiReadyAi_advanced_iframe() { aiModifyParent_advanced_iframe();setTimeout(function() { jQuery("#ai-lazy-load-advanced_iframe").lazyload({threshold: 3000, load: loadElem_advanced_iframe}); },50);};aiReadyCallbacks.push(aiReadyAiFunct_advanced_iframe);if (window.jQuery) { aiModifyParent_advanced_iframe(); }

var ifrm_advanced_iframe = document.getElementById("advanced_iframe");var hiddenTabsDoneadvanced_iframe = false; function resizeCallbackadvanced_iframe() {}function aiChangeUrl(loc) {}